Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
Kezdőlap

 

Település bemutatása

Önkormányzat
Rendeletek
Intézmények

Kultúra-Sport, szabadidő

Partnertelepülések
Látnivalók
Galéria
Hasznos linkek

Kapcsolat

eMagyarország Pont


SÁIÓ ÉS AMI

SOMBEREKI ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

 

VÁLASZTÁSOK
 
SZAVAZÁSOK

2019

 

 

TAK

SOMBEREK KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE


 

 

Elektronikus ügyintézés

Helyi  önkormányzati rendeletek

 
 
   

 

Tisztelt Látogató!

Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

Megtiszteltetésnek vesszük, hogy községünk felkeltette érdeklődését és ellátogatott honlapunkra. Reméljük, hogy az Önnek szükséges információkat megtalálja az oldalakon.


 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

 

 

H i r d e t m é n yÉrtesítjük a lakosságot, hogy a BAMKH Mohácsi Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Hivatala Somberek és Görcsönydoboka közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint legeltetett állatokra vonatkozóan – a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára -

2019. október 9-től október 30-ig


ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.


A jelzett időszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni, valamint a község egész területén tilos bármely fajú állat legeltetése is.


Somberek, 2019. október 8.


Sombereki Közös Önkormányzati
Hivatal

 

 

 

KÖRZETI MEGBÍZOTT ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

 

KÖRZETI MEGBÍZOTT NEVE: PÓCZA GÁBOR R.FŐRM.
EMAIL CÍME: poczag@baranya.police.hu
KÖRZETI MEGBÍZOTT IRODA CÍME: 7726. VÉMÉND, SZABADSÁG TÉR 7/A.
KMB IRODA TELEFONSZÁMA: 06 72/343-103
KMB SZOLGÁLATI MOBIL TELEFONSZÁMA: +36 30/160-0484
KMB MŰKÖDÉSI KÖRZETE: SOMBEREK, GÖRCSÖNYDOBOKA
KMB FOGADÓÓRA HELYE: SOMBEREKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
KMB FOGADÓÓRA IDŐPONTJA:
MINDEN HÓNAP HARMADIK HETÉNEK SZERDAI NAPJÁN 10-12 ÓRÁIG

 


Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sombereki Óvoda és Konyha

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. 08.15-ig (5 év)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7728 Somberek, Rákóczi Ferenc utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezése szerinti munkaköre mellett vezeti az intézményt, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvényben (továbbiakban: Nkt.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm.rendeletben foglaltakra, biztosítja annak működését, költségvetésének betartását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

     Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,

    pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

    Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

    magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

    nem áll fenn a Nkt. 67.(2)bek. szerinti összeférhetetlenség

Elvárt kompetenciák:

     Jó szintű vezetői, szervezői készség, menedszeri szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

    részletes szakmai önéletrajz

    vezetői program

    érvényes erkölcsi bizonyítvány

     személyes adatok kezelésére, továbbítására vonatkozó nyilatkozat

  nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak

 szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanusító munkáltatói igazolás

        végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna nyújt, a 69/338-121 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1317-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. [MB1] 

és

Elektronikus úton Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna részére a korjegyzoseg@somberek.hu E-mail címen keresztül

  Személyesen: , Baranya megye, 7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111. . [MB2] 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2019. június 19.

        www.somberek.hu honlapon - 2019. június 19.

        Önkormányzat hirdetőtábláján - 2019. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti kinevezése az Nkt. 3.számú mellékletében feltüntetett, felsőfoku szakképestést igénylő munkakörbe történik. A pályázati anyagokat kérjük 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példány, melyből a mellékelteket 1 példányban) kérjük benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


LEGYÉL TE IS HONVÉD ALTISZT VÁLASZD A BÁTRAK ÚTJÁT!

bővebben 


 

 

HIRDETMÉNY

 

MINDEN, AMIT A KÉMÉNYSEPRÉSRŐL TUDNI KELL

Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.
• Online a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitöltésével:http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét.)
• E-mailben, a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre.
• Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve.
• Személyesen a Megyei Ellátási Csoport irodájában, hétfőnként 8-20, a hét többi munkanapján 8-14 óra között. Az ügyfélszolgálati pontok címeit itt találja: http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei
• A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon érik el az ügyfélszolgálatot.
Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az ország adott településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát. itt: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls
Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.
Tájékoztatjuk a sombereki társasházban élőket, hogy a társasházak sormunkaterve május 7-8-a.
Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.


H i r d e t m é n y


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Somberek községben új közterület létesítéséről döntött a képviselő-testület.

A Petőfi utca folytatásaként a 0238/1 és a 0233/1 hrsz-ú önkormányzati út, valamint az arra rácsatlakozó 0233/2 hrsz-ú külterületi magánút a „Bári út” közterület nevet kapta.

Hatályba lépés: 2018. 10.01.Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője


 

H i r d e t m é n y

Értesítjük a lakosságot, hogy a körzeti megbízott rendőr a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban minden hónap első szerdáján délelőtt 10.oo-12.oo óráig ügyfélfogadást tart.


Lakossági felhívás

                                    Tisztelt sombereki lakosok!

A fogyasztóvédelmi Egyesület megkeresése alapján az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot:

Többször is előfordult, hogy bizonyos cégek, Kft-k jelentkeznek családoknál és javasolják, hogy hívjanak meg a lakásukra rokonokat, ismerősöket egy tájékoztatóra, ahol a cég emberei mutatnak be méregdrága, de rendkívül hatásosnak beállított egészségmegőrző készülékeket. A korábbi árubemutatók mintájára szervezett összejövetelek nagyon alkalmasak a résztvevők megtévesztésére. Vásárlásra is sor kerülhet, amellyel egyidőben szerződés aláírása is megtörténik. A szerződést nem olvassák el aláírás előtt, később derül ki, hogy más van leírva, mint amit szóban ismertettek. Emiatt legjobb elzárkózni az ilyen megkeresések elől.

Terjedőben van egy másik módszer is, amit felújítással, ill. gázszivárgást jelző készülék beépítésével kapcsolatban alkalmaznak. A cég képviselője megjelenik a fogyasztó lakásán, hogy felmérje a végzendő munkát. Egy kis területet ténylegesen fel is mérnek, majd a várható bekerülési összeg felét leszámlázzák felmérési díj címen. Ez nem előleg, még csak nem is foglaló, hanem az elvégzett munka díja, amit a fogyasztó akkor sem igényelhet vissza, ha eláll szerződéskötési szándékától.

Egyben nyomatékkal hívjuk fel a fogyasztók figyelmét arra, hogy bármely alkalommal egy szerződés aláírására csak akkor kerüljön sor, ha azt figyelmesen elolvasták és az mindenben megfelel a szóban elhangzottaknak illetve igényüknek. Egy aláírt szerződés érvénytelenségére a bíróság is csak akkor tud eljárni, ha törvénytelenséget állapít meg.

Az elmúlt időszakban több esetben fordult elő a fentiekben leírt visszaélés megyénkben, ezért kérjük, hogy tartózkodjanak a fenti megkeresésektől és azt jelezzék a Hivatalban. 

 

Somberek, 2018. június 18.

 

                                                                Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna      

                                                                Sombereki Közös Önkormányzati

                                                                              Hivatal jegyzője

 


Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvről és Településképi rendelet megalkotásáról.

(munkaközi tájékoztató)

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-án előzetes tájékoztatót tartott a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről.

A tervezettel kapcsolatos észrevételek figyelembe vételével a munkaközi anyag elkészült, ezért Somberek Község Önkormányzata ismételten lakossági fórum keretében tart tájékoztatást

Lakossági fórum helye: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal - Somberek,  Kossuth Lajos utca 111.

Lakossági fórum időpontja:      2018. április 24. kedd 17.oo óra   

Az elkészült, jóváhagyandó munkarészek (TAK, Településképi rendelet-tervezet) a www.somberek.hu honlapon, illetve a Közös önkormányzati Hivatalban megtekinthető.

Az Önkormányzat várja a Tisztelt Lakosság írásos javaslatait is Somberek településképét meghatározó és megőrizendő településrészekre, útszakaszokra, épületegyüttesekre, épületekre, építészeti elemekre és természeti értékekre vonatkozóan 2018. május 02. napjáig. (Lakossági fórum után 8 nappal)

 

A véleményezés, javaslat tétel módja: Somberek Község Önkormányzat Képviselő – Testületének a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályairól szóló 12/2017.(IX.12.)önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket papír alapon a polgármesternek címezve, Somberek Község Önkormányzat (7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.) címre történő megküldéssel, vagy elektronikus levélcímre küldéssel.

Jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésével, igy kérjük, hogy éljen észrevételezési lehetőségével.

Somberek, 2018. 04.12.

Csoboth Tamás s.k.

Somberek Község polgármestere

 

SOMBEREK KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

bővebben

 

SOMBEREK KÖZSÉG  HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE

bővebben  

 

SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL

A településképi véleményezési eljárás kérelme

bővebben

 

                                              


Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

74-8/2017


Hirdetmény


A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm.rendelet
8.§(5)bek alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címeket:

Új cím: Somberek, József Attila utca 1/A
Megszűnt cím: Görcsönydoboka, Szent Flórián utca 15.
Görcsönydoboka, Szent Flórián utca 17.


Somberek, 2017.május 17.


Dr. Majorné Szabó Zsuzsanna
jegyző


TÁJÉKOZTATÓ

2016. július 1-el a katasztrófavédelem, mint kéményseprő-ipari szerv megkezdte tevékenységét.

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával kapcsolatos változások az égéstermék-elvezetők (kémények) karbantartását, időszakos felülvizsgálatát is érintik. A jogszabályi változások értelmében kéményseprő-ipari tevékenységet lát el közfeladatként a katasztrófavédelem (kéményseprő-ipari szerv), kéményseprő-ipari szolgáltató, és az önkormányzattal szerződésben álló kéményseprő-ipari közszolgáltató (együtt: kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó).

Az égéstermék-elvezetők (kémények) ellenőrzésével, tisztításával, műszaki felülvizsgálatával és műszaki vizsgálatával kapcsolatos tudnivalókat a mellékelt tájékoztató kiadvány tartalmazza.

melléklet

 


 

 

ÜGYSEGÉD FOGADÓÓRÁJA

 

ÜGYSEGÉD:  ZÖLDÁG LÁSZLÓ, TEL: 06/70/492-3170

 

HELYE: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal

7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

IDEJE: MINDEN HÉT CSÜTÖRTÖK délután 13.15-13.45-ig

 

 


Lakástüzekkel kapcsolatos tűzmegelőzési tudnivalók

bővebben


Lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos tudnivalók

bővebben


Épületek elektromos hálózat felülvizsgálatának jelentősége, és az elektromosság által okozott tüzek megelőzése

bővebben


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

bővebben


 VADÁSZTERÜLETEK HATÁRÁRA AJÁNLÁS

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

bővebben

 


Kéménytüzek megelőzésével kapcsolatos 
tájékoztató  bővebben
 

A DRV Zrt. közleménye a trükkös csalókkal kapcsolatban: A DRV Zrt. munkatársain a fogyasztókat érintő munkák során

- fényképes igazolvánnyal tudják igazolni magukat,  

- soha nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen végzett munkáért;

- soha nem akarnak bemenni a házba, kivétel, ha vízmérő a házban található (mellékmérő), illetve ha előzetesen egyeztetett időpontban a fogyasztó kérésére már megjavított belső hálózati meghibásodást kell kivizsgálnunk csatornadíj jóváírás miatt;

- egységes munkaruhát viselnek, valamint a céges gépjárművek el vannak látva a társaság logójával.

bővebben