Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
 
 
 

 

Tisztelt Látogató!

Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

Megtiszteltetésnek vesszük, hogy községünk felkeltette érdeklődését és ellátogatott honlapunkra. Reméljük, hogy az Önnek szükséges információkat megtalálja az oldalakon.


 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

 

Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvről


Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, és az ezzel kapcsolatban tartandó lakossági fórumról
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Somberek Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében

 2017. december 31-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat.

 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.
 

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése tárgyában Somberek Község Önkormányzat lakossági fórum keretében tart előzetes tájékoztatást.
 

A lakossági fórum helye:

Művelődési Ház – Somberek, Kossuth u. 113/A.
A lakossági fórum időpontja:

2017. október 26. csütörtök este 18.00
 

Az Önkormányzat várja a Tisztelt Lakosság, Partnerek írásos javaslatait is Somberek településképét meghatározó és megőrizendő településrészekre, útszakaszokra, épületegyüttesekre, épületekre, építészeti elemekre és természeti értékekre vonatkozóan 2017. november 03. napjáig

(a Lakossági fórum után 8 nappal)

 

A véleményezés, javaslat tétel módja: Somberek Község Önkormányzat Képviselő – Testületének a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályairól szóló 12/2017.(IX.12.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket papíralapon a Polgármesternek címezve, Somberek Község Önkormányzat címére (7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.) címre történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben a korjegyzoseg@somberek elektronikus levélcímre küldéssel.

A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara által szakmailag előkészített törvény a helyi polgárok bevonásával gondoskodik a település épített, tájképi és településképi értékeinek védelméről.
A jogszabály alapján a minden települési és kerületi önkormányzatnak el kell készítenie a településképi arculati kézikönyvét (TAK), majd annak alapján településképi rendeletét TKR), amelyben rögzíti az adott település képére vonatkozó követelményeket.
 

    

                                                Somberek, 2017. október 11.

                                                                   Csoboth Tamás s.k.
                                                       polgármester


 


 

Felhívás

Somberek Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018/2019. évi fordulójához.

Pályázat benyújtásának módja és határideje:

EPER-Bursa rendszerben :
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A kitöltött űrlapot kinyomtatva és aláírva legkésőbb

 2017. november 7-ig kell az önkormányzati hivatalba benyújtani.

A pályázat részletes kiírása az Önkormányzat hivatal hirdetőtábláján megtalálható.

Somberek Község Önkormányzat


Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

74-8/2017


Hirdetmény


A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm.rendelet
8.§(5)bek alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címeket:

Új cím: Somberek, József Attila utca 1/A
Megszűnt cím: Görcsönydoboka, Szent Flórián utca 15.
Görcsönydoboka, Szent Flórián utca 17.


Somberek, 2017.május 17.


Dr. Majorné Szabó Zsuzsanna
jegyző

 


 

Kéthavi számlázásra tér át a DRV Zrt.

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál.

 A tervezett módosítás 2017 év elején valósul meg.

 A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében.

 A számlázási rend módosítását követően a felhasználók továbbra is szabadon nyomon követhetik költségeiket, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket, bejelenthetik vízmérőállásaikat. Mindemellett a társaság honlapján, a www.drv.hu oldalon lehetőségük van előzetes díjkalkulációra is, aminek segítségével tájékozódhatnak a kéthavi számlázás esetén egy összegben fizetendő díjakról.

 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.


 

TÁJÉKOZTATÓ

2016. július 1-el a katasztrófavédelem, mint kéményseprő-ipari szerv megkezdte tevékenységét.

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával kapcsolatos változások az égéstermék-elvezetők (kémények) karbantartását, időszakos felülvizsgálatát is érintik. A jogszabályi változások értelmében kéményseprő-ipari tevékenységet lát el közfeladatként a katasztrófavédelem (kéményseprő-ipari szerv), kéményseprő-ipari szolgáltató, és az önkormányzattal szerződésben álló kéményseprő-ipari közszolgáltató (együtt: kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó).

Az égéstermék-elvezetők (kémények) ellenőrzésével, tisztításával, műszaki felülvizsgálatával és műszaki vizsgálatával kapcsolatos tudnivalókat a mellékelt tájékoztató kiadvány tartalmazza.

melléklet

 


 

 

ÜGYSEGÉD FOGADÓÓRÁJA

 

ÜGYSEGÉD:  ZÖLDÁG LÁSZLÓ, TEL: 06/70/492-3170

 

HELYE: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal

7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

IDEJE: MINDEN HÉT CSÜTÖRTÖK délután 13.15-13.45-ig

 

 


 

CSALÁDGONDOZÓ FOGADÓÓRÁJA

 

CSALÁDGONDOZÓ: NÉMETH VERONIKA

HELYE: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal

7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

IDEJE:  MINDEN HÉT PÉNTEK DÉLELŐTT 8.oo-12.oo óráig

 
Lakástüzekkel kapcsolatos tűzmegelőzési tudnivalók

bővebben


Lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos tudnivalók

bővebben


Épületek elektromos hálózat felülvizsgálatának jelentősége, és az elektromosság által okozott tüzek megelőzése

bővebben


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

bővebben


 VADÁSZTERÜLETEK HATÁRÁRA AJÁNLÁS

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

bővebben

 


Kéménytüzek megelőzésével kapcsolatos 
tájékoztató  bővebben

H i r d e t m é n y

A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatóság és Komplex Engedélyezési Osztály 174-58/2016..számon a Déli Áramlat gázvezeték létesítésének egységes környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárása ügyében megindította az eljárást, mely szerint tárgyi ügyben megismételt közmeghallgatás tartására kerül sor.

 Jelen hirdetmény mellékletét képezi a Hatóság közleménye, mely a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján (7728 Somberek, Kossuth u. 111.), valamint www.somberek.hu honlapon megtekinthető.

Somberek, 2016. február 24.

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal

 

Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról.

melléklet

 


A DRV Zrt. közleménye a trükkös csalókkal kapcsolatban: A DRV Zrt. munkatársain a fogyasztókat érintő munkák során

- fényképes igazolvánnyal tudják igazolni magukat,  

- soha nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen végzett munkáért;

- soha nem akarnak bemenni a házba, kivétel, ha vízmérő a házban található (mellékmérő), illetve ha előzetesen egyeztetett időpontban a fogyasztó kérésére már megjavított belső hálózati meghibásodást kell kivizsgálnunk csatornadíj jóváírás miatt;

- egységes munkaruhát viselnek, valamint a céges gépjárművek el vannak látva a társaság logójával.

bővebben


  

  


 

                                                                                   

 
 
 

KÖZÉRDEKŰ

Orvosi     rendelő   338-124
Védőnő   338-418
Gyógyszertár    338-361
Polgármesteri Hivatal

  338-121

Takarék   338-127
Posta   338-112
Általános    Iskola   338-126
Óvoda   338-133
Műv.Ház   338-134
Szociális Otthon    338-114
Caritas Központ Somberek   538-034
Plébánia   338-119