Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
 
 
 

 

Tisztelt Látogató!

Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

Megtiszteltetésnek vesszük, hogy községünk felkeltette érdeklődését és ellátogatott honlapunkra. Reméljük, hogy az Önnek szükséges információkat megtalálja az oldalakon.


 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

 

 

HIRDETMÉNY

 

MINDEN, AMIT A KÉMÉNYSEPRÉSRŐL TUDNI KELL

Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.
• Online a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitöltésével:http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét.)
• E-mailben, a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre.
• Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve.
• Személyesen a Megyei Ellátási Csoport irodájában, hétfőnként 8-20, a hét többi munkanapján 8-14 óra között. Az ügyfélszolgálati pontok címeit itt találja: http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei
• A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon érik el az ügyfélszolgálatot.
Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az ország adott településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát. itt: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls
Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.
Tájékoztatjuk a sombereki társasházban élőket, hogy a társasházak sormunkaterve május 7-8-a.
Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.

 


Somberek Község Önkormányzata pályázatot hirdet Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra.

A pályázat feltételei:

1) A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

a) Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. 

b) A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.

2) A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2018. november 6.

 

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:  https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

Somberek, 2018. október 5.

 


 

H i r d e t m é n y


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Somberek községben új közterület létesítéséről döntött a képviselő-testület.

A Petőfi utca folytatásaként a 0238/1 és a 0233/1 hrsz-ú önkormányzati út, valamint az arra rácsatlakozó 0233/2 hrsz-ú külterületi magánút a „Bári út” közterület nevet kapta.

Hatályba lépés: 2018. 10.01.Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője
 


H i r d e t m é n y

Értesítjük a lakosságot, hogy a BAMKH Mohácsi Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Hivatala Somberek és Görcsönydoboka közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint legeltetett állatokra vonatkozóan – a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára -

2018. október 2-től október 23-ig

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.A jelzett időszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni, valamint a község egész területén tilos bármely fajú állat legeltetése is.


Somberek, 2018. szeptember 25.


Sombereki Közös Önkormányzati
Hivatal

 


 

lomtalanítás

 

Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok és Használók!

Értesítjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy 2018. szeptember 13-án csütörtökön Somberek  településen lomtalanítás lesz. A lom hulladékot a ház elé kell kihelyezni reggel 6.00 óráig(kisebb hulladékok esetében gyűjtődobozokba, zsákokba rakva).

Lomhulladék fogalma (2012. évi CLXXXV. törvény): az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. (A lomtalanítás során a fogalomtól eltérő típusú hulladékot munkatársaink a helyszínen hagyják)

NEM TARTOZIK A LOMTALANÍTÁS KÖRÉBE

-         növényi és állati hulladék, építési- bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági,  ipari hulladék,elektromos és elektronikai készülék (TV, hűtő), veszélyes hulladék, akkumulátor, festékmaradék, gumiabroncs, heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Lomtalanításkor nem kihelyezhető hulladékot a Mohácsi Hulladékudvarba kell elvinni. 

                                                                  Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal

 


Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

Tel: 69/338-121

 F e l h í v á s

 téli rezsicsökkentésről

A téli rezsicsökkentést a Kormány kiterjesztette azon háztartásokra, akik nem rendelkeznek egyetemes szolgáltatói szerződéssel a gázszolgáltatás igénybevételére.

A támogatás igénylésére igénybejelentőt kell benyújtani, ami a Hivatalban átvehető.

A benyújtás határideje: 2018. október 12.

A fentiek szerint csak azok részesülhetnek támogatásban, akik vezetékes gázt nem használnak, nincsenek a vezetékre rákötve.

Várjuk fentiek szerinti jelentkezésüket.

Somberek, 2018. augusztus 9.

 

                                                        Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna s.k.

                                                                           jegyző


Sombereki Óvoda és Konyha

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Sombereki Óvoda és Konyha

nemzetiségi óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7728 Somberek, Rákóczi Ferenc utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a rábízott gyerekek nevelése és fejlesztése a legjobb tudásának megfelelően minden területre kiterjedően, különös tekintettel a német nemzetiségi nevelésre. Feladatait a Közoktatási Törvényben és a Helyi Nevelési Programban meghatározottak szerint végzi önállóan és felelősséggel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

        Főiskola, német nemzetiségi szak,

        Német nyelvből felsőfokú C típusú általános     nyelvvizsga, anyanyelvi szintű nyelvtudás,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

    magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű jó kapcsolatépítő, gyerekszerető, kollegalitás,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hengl Annamária nyújt, a 06305380978 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

        Elektronikus úton Hengl Annamária részére a ovodasomberek@citromail.hu E-mail címen keresztül

        Személyesen: Hengl Annamária, Baranya megye, 7728 Somberek, Rákóczi Ferenc utca 4.

MB1] 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézmény vezetője a pályázat benyújtását követően személyes megbeszélés után dönt. a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.somberek.hu honlapon szerezhet.

 


 

H i r d e t m é n y

Értesítjük a lakosságot, hogy a körzeti megbízott rendőr a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban minden hónap első szerdáján délelőtt 10.oo-12.oo óráig ügyfélfogadást tart.


Lakossági felhívás

                                    Tisztelt sombereki lakosok!

A fogyasztóvédelmi Egyesület megkeresése alapján az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot:

Többször is előfordult, hogy bizonyos cégek, Kft-k jelentkeznek családoknál és javasolják, hogy hívjanak meg a lakásukra rokonokat, ismerősöket egy tájékoztatóra, ahol a cég emberei mutatnak be méregdrága, de rendkívül hatásosnak beállított egészségmegőrző készülékeket. A korábbi árubemutatók mintájára szervezett összejövetelek nagyon alkalmasak a résztvevők megtévesztésére. Vásárlásra is sor kerülhet, amellyel egyidőben szerződés aláírása is megtörténik. A szerződést nem olvassák el aláírás előtt, később derül ki, hogy más van leírva, mint amit szóban ismertettek. Emiatt legjobb elzárkózni az ilyen megkeresések elől.

Terjedőben van egy másik módszer is, amit felújítással, ill. gázszivárgást jelző készülék beépítésével kapcsolatban alkalmaznak. A cég képviselője megjelenik a fogyasztó lakásán, hogy felmérje a végzendő munkát. Egy kis területet ténylegesen fel is mérnek, majd a várható bekerülési összeg felét leszámlázzák felmérési díj címen. Ez nem előleg, még csak nem is foglaló, hanem az elvégzett munka díja, amit a fogyasztó akkor sem igényelhet vissza, ha eláll szerződéskötési szándékától.

Egyben nyomatékkal hívjuk fel a fogyasztók figyelmét arra, hogy bármely alkalommal egy szerződés aláírására csak akkor kerüljön sor, ha azt figyelmesen elolvasták és az mindenben megfelel a szóban elhangzottaknak illetve igényüknek. Egy aláírt szerződés érvénytelenségére a bíróság is csak akkor tud eljárni, ha törvénytelenséget állapít meg.

Az elmúlt időszakban több esetben fordult elő a fentiekben leírt visszaélés megyénkben, ezért kérjük, hogy tartózkodjanak a fenti megkeresésektől és azt jelezzék a Hivatalban. 

 

Somberek, 2018. június 18.

 

                                                                Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna      

                                                                Sombereki Közös Önkormányzati

                                                                              Hivatal jegyzője

 

 


 


 

Somberek Község Polgármesterétől

Lakossági tájékoztató

Tisztelt sombereki lakosok, kisgyermekes családok!


Képviselő-testület döntött arról, hogy lakossági igényt is figyelembe véve előreláthatólag 2018. szeptember 1-el (mely időpont módosulhat a működési engedélyezési eljárás miatt) mini bölcsődei csoportot indít az óvodán belül.

A csoportba 7 kisgyermek vehető fel, ezért kérjük, hogy az igények pontos ismerete érdekében, aki szeptemberben vagy azt követően el kívánja helyezni gyermekét (elsősorban az édesanya munkába állása miatt), az a Hivatalban jegyző asszonynál jelentse be szándékát  2018. június 10. napjáig.

A pontos ismeretek alapján tudjuk meghatározni a felvehető gyermekek életkorát, a fizetendő díjat, a csoport indításának időpontját, stb.

A mini bölcsőde személyi feltételei:

1 fő kisgyermek felügyelő és 1 fő bölcsődei dajka, mely munkakörök betöltésére az önkormányzat pályázatot ír ki.

Várjuk az előzetes érdeklődést, jelentkezést a személyi feltételek időben történő biztosítása érdekében.

Bízunk abban, hogy képviselő-testület döntésével a helyben élő családok számára gyermekeik felneveléséhez segítséget tud a jövőben nyújtani.

 

Somberek, 2018. május 10.


Tisztelettel: Csoboth Tamás s.k.
polgármester
 


 

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás

 a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 7728 Somberek, Rákóczi Ferenc utca 4.  Sombereki Óvoda és Konyha óvodavezető (magasabb vezető)  munkakör betöltésére. bővebben


Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvről és Településképi rendelet megalkotásáról.

(munkaközi tájékoztató)

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-án előzetes tájékoztatót tartott a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről.

A tervezettel kapcsolatos észrevételek figyelembe vételével a munkaközi anyag elkészült, ezért Somberek Község Önkormányzata ismételten lakossági fórum keretében tart tájékoztatást

Lakossági fórum helye: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal - Somberek,  Kossuth Lajos utca 111.

Lakossági fórum időpontja:      2018. április 24. kedd 17.oo óra   

Az elkészült, jóváhagyandó munkarészek (TAK, Településképi rendelet-tervezet) a www.somberek.hu honlapon, illetve a Közös önkormányzati Hivatalban megtekinthető.

Az Önkormányzat várja a Tisztelt Lakosság írásos javaslatait is Somberek településképét meghatározó és megőrizendő településrészekre, útszakaszokra, épületegyüttesekre, épületekre, építészeti elemekre és természeti értékekre vonatkozóan 2018. május 02. napjáig. (Lakossági fórum után 8 nappal)

 

A véleményezés, javaslat tétel módja: Somberek Község Önkormányzat Képviselő – Testületének a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályairól szóló 12/2017.(IX.12.)önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket papír alapon a polgármesternek címezve, Somberek Község Önkormányzat (7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.) címre történő megküldéssel, vagy elektronikus levélcímre küldéssel.

Jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésével, igy kérjük, hogy éljen észrevételezési lehetőségével.

Somberek, 2018. 04.12.

Csoboth Tamás s.k.

Somberek Község polgármestere

 

SOMBEREK KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

bővebben

 

SOMBEREK KÖZSÉG  HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE

bővebben  

 

SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL

A településképi véleményezési eljárás kérelme

bővebben

 

 


MUNKALEHETŐSÉG

JÓ FIZETÉS! AZONNALI MUNKAKEZDÉS! INGYEN SZÁLLÁS!

bővebben

 

 


SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS IDŐPONTJAI

MÁJUS 2. SZERDA MŰANYAG

MÁJUS 16. SZERDA MŰANYAG ÉS PAPÍR

MÁJUS 30. SZERDA MŰANYAG

JÚNIUS 13. SZERDA MŰANYAG ÉS PAPÍR

JÚNIUS 27. SZERDA MŰANYAG

JÚLIUS 11. SZERDA MŰANYAG ÉS PAPÍR

JÚLIUS 25. SZERDA MŰANYAG

AUGUSZTUS 8. SZERDA MŰANYAG + PAPÍR

AUGUSZTUS 22. SZERDA MŰANYAG

SZEPTEMBER 5. SZERDA MŰANYAG ÉS PAPÍR

SZEPTEMBER 19. SZERDA MŰANYAG

OKTÓBER 3. SZERDA MŰANYAG ÉS PAPÍR

OKTÓBER 17. SZERDA MŰANYAG

OKTÓBER 31. SZERDA MŰANYAG ÉS PAPÍR

NOVEMBER 14. SZERDA MŰANYAG

NOVEMBER 28. SZERDA MŰANYAG ÉS PAPÍR

DECEMBER 12. SZERDA MŰANYAG

 


 

                                              


Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

74-8/2017


Hirdetmény


A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm.rendelet
8.§(5)bek alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címeket:

Új cím: Somberek, József Attila utca 1/A
Megszűnt cím: Görcsönydoboka, Szent Flórián utca 15.
Görcsönydoboka, Szent Flórián utca 17.


Somberek, 2017.május 17.


Dr. Majorné Szabó Zsuzsanna
jegyző


TÁJÉKOZTATÓ

2016. július 1-el a katasztrófavédelem, mint kéményseprő-ipari szerv megkezdte tevékenységét.

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával kapcsolatos változások az égéstermék-elvezetők (kémények) karbantartását, időszakos felülvizsgálatát is érintik. A jogszabályi változások értelmében kéményseprő-ipari tevékenységet lát el közfeladatként a katasztrófavédelem (kéményseprő-ipari szerv), kéményseprő-ipari szolgáltató, és az önkormányzattal szerződésben álló kéményseprő-ipari közszolgáltató (együtt: kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó).

Az égéstermék-elvezetők (kémények) ellenőrzésével, tisztításával, műszaki felülvizsgálatával és műszaki vizsgálatával kapcsolatos tudnivalókat a mellékelt tájékoztató kiadvány tartalmazza.

melléklet

 


 

 

ÜGYSEGÉD FOGADÓÓRÁJA

 

ÜGYSEGÉD:  ZÖLDÁG LÁSZLÓ, TEL: 06/70/492-3170

 

HELYE: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal

7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

IDEJE: MINDEN HÉT CSÜTÖRTÖK délután 13.15-13.45-ig

 

 


 

CSALÁDGONDOZÓ FOGADÓÓRÁJA

 

CSALÁDGONDOZÓ: NÉMETH VERONIKA

HELYE: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal

7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

IDEJE:  MINDEN HÉT PÉNTEK DÉLELŐTT 8.oo-12.oo óráig

 
Lakástüzekkel kapcsolatos tűzmegelőzési tudnivalók

bővebben


Lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos tudnivalók

bővebben


Épületek elektromos hálózat felülvizsgálatának jelentősége, és az elektromosság által okozott tüzek megelőzése

bővebben


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

bővebben


 VADÁSZTERÜLETEK HATÁRÁRA AJÁNLÁS

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

bővebben

 


Kéménytüzek megelőzésével kapcsolatos 
tájékoztató  bővebben
 

A DRV Zrt. közleménye a trükkös csalókkal kapcsolatban: A DRV Zrt. munkatársain a fogyasztókat érintő munkák során

- fényképes igazolvánnyal tudják igazolni magukat,  

- soha nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen végzett munkáért;

- soha nem akarnak bemenni a házba, kivétel, ha vízmérő a házban található (mellékmérő), illetve ha előzetesen egyeztetett időpontban a fogyasztó kérésére már megjavított belső hálózati meghibásodást kell kivizsgálnunk csatornadíj jóváírás miatt;

- egységes munkaruhát viselnek, valamint a céges gépjárművek el vannak látva a társaság logójával.

bővebben


  

  


 

                                                                                   

 
 
 

KÖZÉRDEKŰ

Orvosi     rendelő   338-124
Védőnő   338-418
Gyógyszertár    338-361
Polgármesteri Hivatal

  338-121

Takarék   338-127
Posta   338-112
Általános    Iskola   338-126
Óvoda   338-133
Műv.Ház   338-134
Szociális Otthon    338-114
Caritas Központ Somberek   538-034
Plébánia   338-119