Somberek Község Polgármesterétől
Tárgy: az Áht. Szerinti részletes jelentés közzététele a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.
Somberek Község Önkormányzatának vagyonát 2009.12.31.-én az 1. sz. melléklet tartalmazza
Somberek Község Önkormányzatának 2010. I. félévi beszámolója szerinti pénzügyi mérlegét a 2.sz. melléklet tartalmazza.
Somberek Község Önkormányzatának pénzkészlete 2010. 09.01.-án : 104 889 446 Ft
TÁMOP pályázattal kapcsolatos követelések
Beruházás megnevezése Összes kifizetett költség Előleg Összes követelés
Integrált oktatás bevezetése 27 143 865 Ft 16 496 471 Ft 10 647 394 Ft
ÁROP pályázattal kapcsolatos követelések
Beruházás megnevezése Összes kifizetett költség Önerő Összes követelés
Hivatal szervezetfejlesztés 6 282 000 Ft 502 560 Ft 5 779 440 Ft
Követelésekkel növelt pénzkészlet: 121 316 280 Ft
Folyamatban lévő beruházások, támogatások és önerő szerinti bontásban:
Beruházás megnevezése Támogatás Önerő Összes költség
Településfejlesztés Sombereken 21 995 294 Ft 5 498 824 Ft 27 494 118 Ft
Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialaítása Sombereken 49 254 034 Ft 12 313 509 Ft 61 567 543 Ft
Mikrotérségi egészségügyi központ létrehozása 150 082 713 Ft 16 675 857 Ft 166 758 570 Ft
Összesen: 221 332 041 Ft 34 488 189 Ft 255 820 230 Ft
A fenti táblázatban szereplő adatok a tervezett támogatási és önerő összegek, a közbeszerzési ajánlatok függvényében a tervezett számok emelkedhetnek illetve csökkenhetnek is.
Beadott, de még el nem bírált pályázatok
Beruházás megnevezése Támogatás Önerő Összes költség
Épületenergetikai fejlesztés                      ( Somberek Iskola és Óvoda) 68 138 613 Ft 22 712 000 Ft 90 851 485 Ft
Somberek, 2010. 09.02.
Csoboth Tamás 
polgármester