Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
 
 
 

 

Egy álom valóra vált.
 
A Sombereki Német Kisebbségi Önkormányzatot alakulása óta (1998) az a cél 
vezérelte, hogy a faluban egy öreg sváb házat vásároljon mely hűen megőrizte
a múlt építészeti jellegét. 2007-ben megtaláltuk ezt a házat melynek, mintsok 
másiknak története van. A házat 1888-ban a Réder család építette. 
A családnak 2 fia és 1 lánya volt. A fiúk ebből a házból vonultak a II.
világháborúba, ahonnan sohasem tértek haza. 1945-ben a házat egy székely
család kapta, akiktől 1965-ben a Győri család megvásárolta, akik 42 évig
éltek benne. A Sombereki Német Kisebbségi Önkormányzat tulajdonába 2007-ben
került. Közel 10 évig spóroltunk a cél érdekében, mégsem tudtuk volna
segítség nélkül célunkat megvalósítani. Köszönetet szeretnénk mondani Szauer
Ágnes asszonynak, aki a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbségi osztálynak
főosztályvezetője volt. Évekkel ezelőtt Dél Tirolból (Olaszország) egy
delegációt hozott Somberekre. Ebből az ismeretségből mára barátság
szövődött. Szauer Ágnesnek köszönhetjük továbbá, hogy mindvégig támogatta
elképzeléseinket, tanácsaival segítette munkánkat.
 
 
 
A Dél Tiroli delegáció
tagja volt Dr. Heinrich Holzer Úr, aki a. az ő közbenjárásának köszönhetjük 
német 
házhoz nyújtott
 anyagi támogatást, melynek célja a német kisebbség
támogatása. Miután a házat sikerült megvásárolnunk, megkezdődhettek a
felújítási munkálatok, majd a ház berendezése. A házban található bútorok,
ruhaneműk, eszközök a falu lakósainak felajánlásából tevődtek össze.
Köszönet a falu lakóinak a felajánlásokért és az önzetlen segítségért. 2009.
június 27-én elérkezett a nap, amikor is álmaink valóra váltak. Berendeztünk
a házban a múltnak megfelelően a szobákat és a Kisebbségi Önkormányzat
számára egy irodát is. Az udvar, a góré és a pajta is elkészült. Az avató
ünnepségre meghívtuk a falu dalköreit (székely, felvidék, német,
nyugdíjasok) és a Sombereki Fúvószenekart, hogy énekeikkel, zenéjükkel
legyen teljes ez a szép nap . Az avató ünnep során Csoboth Tamás (Somberek)
és Josef Unterhoffer (Mühlwald Dél Tirol) polgármestere baráti megállapodást
kötöttek. 
 
 
A megállapodás tartalmazza az oktatás, a kultúra, a gazdaság, a
sport, a turisztika területét is, melynek keretein belül a két település
lakói jobban megismerhetik egymás szokásait, életét, kultúráját. Az avató
ünnepség délutánján a Sombereken működő német kultúrcsoportok és a falu
lakosainak segítségével felelevenítettünk egy sváb lakodalmast, hagyományos
ételeivel, szokásaival, dalaival, zenéjével. 
 
 
 
 
 
Végezetül köszönetet szeretnénk mondani Csoboth Tamás polgármesterúrnak az
Önkormányzat tagjainak és azoknak, akik hittek bennünk és abban, amit
teszünk, hogy álmaink mára valóra váltak

 

Berek Kati

 

 
   
 

KÖZÉRDEKŰ

Orvosi     rendelő   338-124
Gyógyszertár    338-361
Polgármesteri Hivatal

  338-121

Takarék   338-127
Posta   338-112
Általános    Iskola   338-126
Óvoda   338-133
Műv.Ház   338-134
Szociális Otthon    338-114
Caritas Központ Somberek   538-034
Plébánia   338-119