Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
 
 
 

 

Rendeletek

Sombereki Általános és Művészeti Iskolában alkalmazandó térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól. 16/2005.(X.07.) rendelet

Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről

10/2001.(IX.02.)Kt.sz. rendeletet

Ebtartásról 11/2008. (IV.12.)rendelet 

Somberek Község hulladékgazdálkodási tervéről. 1/2006.(II.05.) rendelet

A Közterület használat engedélyezéséről. 2/1995.(III.01.)Kt.számú rendelet

A közművelődésről. 3/2002.(I.27.)Kt.számú rendelet

Módisító 6/2010(VII.10)

Egységes szerkezetben 3/2002.(I.27)

Lakáscélú támogatásokról 1/2015(II.16)


Köztisztaságról és hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet

Somberek Község Képviselő-testületének 8/2023-as rendelete a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdákodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 6/2014.(VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Köztisztaságról, valamint a hulladékgazdákodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 6/2014.(VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alaprendelet 6/2014.(VII.19.

Módosító rendelet: 8/2016.(IX.29.)

2016. június 30-tól hatályos egységes rendelet

 


 

SOMBEREK NEMZETI VAGYONÁRÓL 7/2012.(V.12.)
1.számú melléklet

2.számú melléklet

3.számú melléklet

4.számú melléklet

5.számú melléklet

5.számú melléklet vagyonjelleg alapján

 

 

Somberek Község Önkormányzat   7/2014.(VIII.18) a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól bővebben

 

Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.

az 5/2000.(IV.01.) és 10/2005.(VII.09.) bővebben

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELETEK

 

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2024.(II.13.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 

Somberek Község Képviselő-testületének 16/2023.(XII.22.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

 

Somberek Község Képviselő-testületének 12/2023. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

 

 

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI

 

Somberek Község Képviselő-testületének 13/2023. (X.27.) önkormányzati rendelete Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásainak következményeiről szóló 7/2019. (VII.5) önkormányzati rendelet módosításáról

 

GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához (nyomtatvány)

 

HEP

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program
 

HELYI KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSÉNEK RENDJÉRŐL

 

Somberek Község Képviselő-testületének 15/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelete a helyi közvilágítás üzemeltetésének rendjéről

 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

 

9/22.(IX.6.) a közterület-engedélyezéséről szóló 2/1995. (III.01) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJA

 

Települési Képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2024 (XII.14.) önkormányzati rendelet  a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Települési Képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014.XII.06.) önkormányzati rendelet bővebben
 

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

Helyi esélyegyenlőségi program 2018-2023

 

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI

 

Somberek Község Képviselő-testületének 7/2019(VII.5.)önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

 

HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

6/2019.(V.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

 

Helyi közművelődési feladatok ellátásáról 6/2019.(V.15.)önkormányzati rendelet módosításáról bővebben

 

Közművelődésről szóló 6/2019.(V.15.)rendelet 2020. április 15-én hatályos

 

Közművelődésről szóló 6/2019.(V.15.)rendelet módosítása

 

Helyi közművelődési feladatok ellátásáról 6/2019.(V.15.)önkormányzati rendelet

 

TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI

EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL

 

SOMBEREK KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

bővebben

 

SOMBEREK KÖZSÉG  HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE

bővebben  

 

SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL

 

A településképi véleményezési eljárás kérelme

bővebben

 

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 6/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 6/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Somberek Község Képviselő-testületének 6/2018(IX.4.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-03-20 -tól, egységes szerkezet

 

Településkép védelméről szóló 6/2018.(IX.04.)önkormányzati rendelet módosítása

 

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018.(IX.04.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
.

 

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület
……/2021. (….) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 6/2018.(IX.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

 

Somberek Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020(III.30.)önkormányzati rendelete Településkép védelméről szóló 6/2018.(IX.04.)önkormányzati rendelet módosításáról.

 

6/2018.(IX.04.)Településkép védelméről önkormányzati rendelet

 

12/2017.(IX. 12. ) Településkép fejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól


 

HÁZASSÁGKÖTÉS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET

 

Somberek Község Képviselő-testületének 8/22. (IX.2.)

a házasságkötés szabályairól szóló 3/2017. (IV.07.) számú rendelet

módosításáról bővebben

 

5/2021 (VII.07) önkormányzati rendelet a házasságkötés szabályairól szóló 3/2017.(IV.07.) számú rendelet módosításáról

 

Somberek Község Képviselő-testületének 3/2017(IV.7.) önkormányzati rendelete     Házasságkötés szabályai  Hatályos:2017-04-15 -tól

 


 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETRŐL SZÓLÓ RENDELET

 

Egészségügyi alapellátásról szóló rendelet 5/2016.(V.13.)

 

Somberek Község Képviselő-testületének 4/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 5/2016.(V.13.)önkormányzati rendelet módosításáról  Hatályos:2017-04-15 -tól

 

Somberek Község Képviselő-testületének 5/2016(V.13.)önkormányzati rendelete egészségügyi alapellátási körzetekről  Hatályos:2017-04-15 -tól

 


 

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL

 

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2015(II.16.)önkormányzati rendelete Lakáscélú támogatásokról Hatályos: 2017-04-15 -tól

 

Somberek Község Képviselő-testületének 7/2017(IV.7.) önkormányzati rendelete Lakáscélú támogatásokról szóló 1/2015.(II.16.)önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos: 2017-04-15 -tól

 


HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET

 

Somberek Község Képviselő-testületének 7/2015(V.8.) önkormányzati rendelete. Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról  Hatályos:2017-04-15 -tól

 

Somberek Község Képviselő-testületének 6/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete. Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 7/2015.(V.08.)önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos:2017-04-15 -tól  Hatályos:2017-04-15 -tól

 


GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004. (VII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Képviselő-testületének 2/2023.(IV.4.)önkormányzati rendelete. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004.(VII.10.) rendelet módosításáról.

Somberek Község Képviselő-testületének 7/2022(VIII.31.)önkormányzati rendelete. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004.(VII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004.(VII.10.)önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 3/2020.(II.18.)önkormányzati rendelet

Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 10/2004.(VII. 10.) rendelet

Somberek Község Képviselő-testületének 5/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004(VII.10.)önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület önkormányzati rendelete gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
10/2004.(VII.10.) önkormányzati rendelet  Hatályos:2017-05-01 -tól


HÉSZ

 8/2012(V.12. Helyi Építési Szabályokról rendelet 2018. 09.19-től hatályos szerkezetben

8/2012.(V.12.) önkormányzati rendelet
a helyi építési szabályzatról

SOMBEREK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE
/SZERKEZETI TERV LEÍRÁS/

SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 8/2012.(V.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

SOMBEREK TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERVE

SZERKEZETI TERV LEÍRÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN / 2016.02.23-tól

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

8/2012.(v.12.)

 

SOMBEREK SZABÁLYOZÁSI TERVE

SomberekSzabTerv2500V2 Egységes 2016.03.23-tól Model

SomberekSzabTerv2500V3 2016.03.23-tól Model

SomberekSzabTerv10000Egységes 2016.03.23-tól Model

SomberekSzerkTervEgységes2016_02_23-tól Model

 

 

Önkormányzati rendelet a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről.  (8/2013.(IX.21.)

 

Somberek Község Önkormányzat   7/2014.(VIII.18) a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól bővebben

 


 

HELYI ADÓKRÓL

 

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 8/2004. (V.29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályos: 2023. 01. 01
 

15/2022.(XII.2.) önkormányzati rendelet az önkormányzati helyi adókról szóló 8/2004.(V.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

12/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzati helyi adókról szóló 8/2004.(V.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

8/2004.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

11/2013(XII.02.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 8/2004.(V.29.)önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2015.(XI.06.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 8/2004.(V.29.) rendelet módosításáról.

8/2004.(V.29.)önkormányzati rendelet a helyi adókról.

2016.01.01-től hatályos egységes szerkezetű rendelet    

              


KÖZBESZERZÉSI TERV

Közbeszerzési terv 2022.

Közbeszerzési terv 2016.


ZÁRSZÁMADÁS

2020.évi zárszámadás

2019. évi költségvetés IV.negyedévi módosítása

2019.évi költségvetés egységes szerkezetben

2018. évi zárszámadásról

2015.évi költségvetés végrehajtásáról 7/2016.(VI.01.)önkormányzati rendelet


SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII.12.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 5.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendeletea szociális ellátásokról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

Szociális ellátásról szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2020.(II.18.)önkormányzati rendelet

Somberek Község Képviselő-testületének 9/2020(XI.2.)önkormányzati rendelete Szociális célú tűzifa támogatásról

Szociális célú tüzifa támogatásról 10/2019.(II.09.)

Szociális ellátásokról szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet új egységes szerkezetben. Hatályos: 2019.02.22.

Szociális ellátásokról szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet

 2018. július 7-től

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület
Szociális ellátásokról  szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet hatályos:2018.04.01 -től

Somberek Község Képviselő-testületének 2/2018(III.29.)önkormányzati rendelete Szociális ellátásokról szóló 12/ 2013(XII.28.)számú rendelet módosításáról

Önkormányzati rendelet a szociális ellátásról  2014.01.01.  
12/2013.(XII.28) alaprendelet

Önkormányzati rendelet a szociális ellátásról, módosító 3/2015.(II.27.)

Önkormányzati rendelet a szociális ellátásról, módosító 8/2015(VII.06.)

A szociális ellátásról szóló 4/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet

12/2013.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

bővebben

 

Önkormányzati rendelet a szociális ellátásról

2016.04.01 -től egységes szerkezet

 

 

Önkormányzati rendelet 10/2016(XI.10.) Szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2016.11.11 -től

 

Somberek Község Képviselő-testületének 11/2017(VIII.2.)önkormányzati rendelete Szociális ellátásról szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet módosításáról   Hatályos:2017-08-03 -tól

 

Szociális ellátásokról szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelete

Új egységes szerkezet 2017. augusztus 3-tól
 Somberek Község Önkormányzat 1_2014.(III.01.)önkormányzati rendelete a  2014. évi költségvetéséről
 

1. függelék 1_2014.(III.01.) rendelethez
1. melléklet 1_2014.(III.01.)rendelethez
2. függelék 1_2014.(III.01.) rendelethez
2.melléklet  1_2014.(III.01.)rendelethez
3. függelék 1_2014(III.01.)rendelethez
3.melléklet 1_2014.(III.01.)rendelethez
4. függelék 1_2014.(III.01.) rendelethez
4. melléklet 1_2014.(III.01.)rendelethez
5.melléklet 1_2014.(III.01.)rendelethez
6. melléklet 1_2014(III.01.) rendelethez
7. melléklet 1_2014(III.01.)rendelethez
8. melléklet 1_2014.(III.01.) rendelethez
9. melléklet 1_2014.(III.01.)rendelethez

10. melléklet 1_2014(III.01.) rendelethez
11. melléklet 1_2014(III.01.) rendelethez
12. melléklet 1_2014(III.01.) rendelethez
13. melléklet 1_2014.(III.01.)rendelethez
14. melléklet 1_2014.(III.01.) rendelethez
15. melléklet 1_2014.(III.01.) rendelethez
16. melléklet 1_2014(III.01.)rendelethez


SZMSZ

Somberek Község Képviselő-testületének 7/2023. (VI.2:) önkormányzati rendelete a szervezeti működési szabályzatról szóló 14/2014. (XII.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Képviselő-testületének 14/2014(XII.29.)önkormányzati rendelete Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Hatályos: 2022. 04. 02

SZMSZ módosításáról 11/2019.(XII.09.)

11/2019. (XII.09.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.29.)önkormányzati rendelet módosításáról

11_2019_1 fuggelék

11_2019_1_melleklet

11_2019_2_fugggelek

11_2019_2_melleklet

11_2019_3_melleklet
 

 

 

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (XII.29.)rendelet
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
bővebben


14/2014. (XII.29.)rendelet
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról, egységes.

2016.03.01 -től bővebben

 

Somberek Község Képviselő-testületének 2/2017 (IV.7.)önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.29.)önkormányzati rendelet módosításáról  

Hatályos: 2017-06-01 -tól

 

Somberek Község Képviselő-testületének 14/2014(XII.29.)önkormányzati rendelete Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról / egységes

Hatályos: 2017-06-01 - 2017-06-11

 


KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) a 2024. évi költségvetésről

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023.(V.30.) önkormányzati rendelete Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről. Hatályos: 2022. 12. 02.

14/2022.(XII.1) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.22.) számú rendelet módosításáról

2021.évi költségvetés végrehajtása

2021.évi költségvetés IV.negyedévi módosítása

11/2022.(IX.28) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.22.) számú rendelet módosításáról

2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről

2021.évi költségvetés I. félévi módosítása

2020. évi költségvetésének teljesítése, zárszámadás

2020. évi költségvetés IV. negyedévi módosító rendelet

2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.23.) rendelet

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2020(II.18.)önkormányzati rendelete Hatályos: 2020-12-08 -tól

2020.évi költségvetés módosítása

2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020(II.18.)számú önkormányzati rendelet

2019. évi költségvetésről

2019.évi Költségvetés egységes szerkezetben 2019.12.12-től

9/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosításáról

9_2019_1_melléklet

9_2019_2_melléklet

9_2019_3_melléklet

9_2019_4_melléklet

9_2019_5_melléklet
 

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2019(II.25.)önkormányzati rendelete Somberek Község 2019. évi költségvetéséről

2018. évi költségvetésről

2018. évi költségvetés 2019. 05.16-i állapot szerint

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2018(II.26.)önkormányzati rendelete 2018-.évi költségvetésről bővebben

2017. évi költségvetésről

 

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2017(II.28.)önkormányzati rendelete Somberek Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos:2018-05-23 -tól

bővebben

 

Somberek Község Képviselő-testületének 4/2018(V.22.)önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos:2018-05-23 -tól

bővebben

 

Somberek Község Képviselő-testületének 3/2018(V.22.)önkormányzati rendelete 2017.évi költségvetésről szóló 1/2017.(II. 28. )önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos:2018-05-23 -tól

bővebben

 

2016. évi költségvetésről

 

Somberek Község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete Somberek Község 2016. évi költségvetéséről 
bővebben

Mellékletek és részletező táblázatok                                                     Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez   bővebben

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2016(II.15.)önkormányzati rendelete, 2016. 09.17-től hatályos szerkezete bövebben

 

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2016(II.15.)önkormányzati rendelete Somberek Község 2016. évi költségvetéséről
Hatályos:2017-05-31 -tól

bövebben

 

2016. évi költségvetés végrehajtásáról:

Somberek Község Képviselő-testületének 10/2017(V.30.)önkormányzati rendelete Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos:2017-05-31 -tól

bővebben

 

Somberek Község Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2014. (XII.06.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.01.) rendelete módosításáról
bővebben

Mellékletek Somberek Község Önkormányzat 11 /2014. (XII.6.) önkormányzati 2014. III n.évi rendelethez bővebben


SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról bővebben                      

Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 5/2015.(IV.24.) önkormányzati zárszámadási rendeletéhez    bővebben


Rendelet a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Rendelet a talajterhelési díjról (13/2005.(X.07.)

Sportrendelet / a sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről 6/2009.(IV.11)

Parkolási rendelet, a gépjármű-várakozóhelyekről 11/2009.(X.03.)

 

A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

14/2001.(XI.11.) bővebben

 


KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL

A Környezetvédelemről, egységes 13/2004.(VII.10.)

A  Környezetvédelemről 13/2004.(VII.10.)KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

A Környezetvédelmi Alapról 15/2004. (VII.10.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 7/2015. (V.08. )

Az anyakönyvi eljárásról 2/2011(IV.04..)


VÍZDÍJRÓL

Az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért, szennyvízelvezetésért és szennyvíztisztításért fizetendő díjról_egységes

(2010. június 1.) 7/2003.(V.03.)

 

 

A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL

 

A temetőkről és a temetkezésről 4/2023.(IV.27.) rendelet.