Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
 
 
 

 

Rendeletek

Sombereki Általános és Művészeti Iskolában alkalmazandó térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól. 16/2005.(X.07.) rendelet

Díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről

10/2001.(IX.02.)Kt.sz. rendeletet

Ebtartásról 11/2008. (IV.12.)rendelet 

Somberek Község hulladékgazdálkodási tervéről. 1/2006.(II.05.) rendelet

A Közterület használat engedélyezéséről. 2/1995.(III.01.)Kt.számú rendelet

A közművelődésről. 3/2002.(I.27.)Kt.számú rendelet

Módisító 6/2010(VII.10)

Egységes szerkezetben 3/2002.(I.27)

Lakáscélú támogatásokról 1/2015(II.16)


Köztisztaságról és hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet

Somberek Község Képviselő-testületének 8/2023-as rendelete a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdákodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 6/2014.(VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Köztisztaságról, valamint a hulladékgazdákodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 6/2014.(VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alaprendelet 6/2014.(VII.19.

Módosító rendelet: 8/2016.(IX.29.)

2016. június 30-tól hatályos egységes rendelet

 


 

SOMBEREK NEMZETI VAGYONÁRÓL 7/2012.(V.12.)
1.számú melléklet

2.számú melléklet

3.számú melléklet

4.számú melléklet

5.számú melléklet

5.számú melléklet vagyonjelleg alapján

 

 

Somberek Község Önkormányzat   7/2014.(VIII.18) a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól bővebben

 

Helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.

az 5/2000.(IV.01.) és 10/2005.(VII.09.) bővebben

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELETEK

 

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2024.(II.13.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 

Somberek Község Képviselő-testületének 16/2023.(XII.22.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

 

Somberek Község Képviselő-testületének 12/2023. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

 

 

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI

 

Somberek Község Képviselő-testületének 13/2023. (X.27.) önkormányzati rendelete Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásainak következményeiről szóló 7/2019. (VII.5) önkormányzati rendelet módosításáról

 

GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához (nyomtatvány)

 

HEP

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program
 

HELYI KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSÉNEK RENDJÉRŐL

 

Somberek Község Képviselő-testületének 15/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelete a helyi közvilágítás üzemeltetésének rendjéről

 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

 

9/22.(IX.6.) a közterület-engedélyezéséről szóló 2/1995. (III.01) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJA

 

Települési Képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2024 (XII.14.) önkormányzati rendelet  a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Települési Képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014.XII.06.) önkormányzati rendelet bővebben
 

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

Helyi esélyegyenlőségi program 2018-2023

 

KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI

 

Somberek Község Képviselő-testületének 7/2019(VII.5.)önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

 

HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

6/2019.(V.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

 

Helyi közművelődési feladatok ellátásáról 6/2019.(V.15.)önkormányzati rendelet módosításáról bővebben

 

Közművelődésről szóló 6/2019.(V.15.)rendelet 2020. április 15-én hatályos

 

Közművelődésről szóló 6/2019.(V.15.)rendelet módosítása

 

Helyi közművelődési feladatok ellátásáról 6/2019.(V.15.)önkormányzati rendelet

 

TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI

EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL

 

SOMBEREK KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

bővebben

 

SOMBEREK KÖZSÉG  HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE

bővebben  

 

SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL

 

A településképi véleményezési eljárás kérelme

bővebben

 

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 6/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 6/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Somberek Község Képviselő-testületének 6/2018(IX.4.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-03-20 -tól, egységes szerkezet

 

Településkép védelméről szóló 6/2018.(IX.04.)önkormányzati rendelet módosítása

 

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018.(IX.04.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
.

 

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület
……/2021. (….) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 6/2018.(IX.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

 

Somberek Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020(III.30.)önkormányzati rendelete Településkép védelméről szóló 6/2018.(IX.04.)önkormányzati rendelet módosításáról.

 

6/2018.(IX.04.)Településkép védelméről önkormányzati rendelet

 

12/2017.(IX. 12. ) Településkép fejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól


 

HÁZASSÁGKÖTÉS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET

 

Somberek Község Képviselő-testületének 8/22. (IX.2.)

a házasságkötés szabályairól szóló 3/2017. (IV.07.) számú rendelet

módosításáról bővebben

 

5/2021 (VII.07) önkormányzati rendelet a házasságkötés szabályairól szóló 3/2017.(IV.07.) számú rendelet módosításáról

 

Somberek Község Képviselő-testületének 3/2017(IV.7.) önkormányzati rendelete     Házasságkötés szabályai  Hatályos:2017-04-15 -tól

 


 

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETRŐL SZÓLÓ RENDELET

 

Egészségügyi alapellátásról szóló rendelet 5/2016.(V.13.)

 

Somberek Község Képviselő-testületének 4/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 5/2016.(V.13.)önkormányzati rendelet módosításáról  Hatályos:2017-04-15 -tól

 

Somberek Község Képviselő-testületének 5/2016(V.13.)önkormányzati rendelete egészségügyi alapellátási körzetekről  Hatályos:2017-04-15 -tól

 


 

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL

 

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2015(II.16.)önkormányzati rendelete Lakáscélú támogatásokról Hatályos: 2017-04-15 -tól

 

Somberek Község Képviselő-testületének 7/2017(IV.7.) önkormányzati rendelete Lakáscélú támogatásokról szóló 1/2015.(II.16.)önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos: 2017-04-15 -tól

 


HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET

 

Somberek Község Képviselő-testületének 7/2015(V.8.) önkormányzati rendelete. Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról  Hatályos:2017-04-15 -tól

 

Somberek Község Képviselő-testületének 6/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete. Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 7/2015.(V.08.)önkormányzati rendelet módosításáról Hatályos:2017-04-15 -tól  Hatályos:2017-04-15 -tól

 


GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004. (VII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Képviselő-testületének 2/2023.(IV.4.)önkormányzati rendelete. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004.(VII.10.) rendelet módosításáról.

Somberek Község Képviselő-testületének 7/2022(VIII.31.)önkormányzati rendelete. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004.(VII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004.(VII.10.)önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 3/2020.(II.18.)önkormányzati rendelet

Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 10/2004.(VII. 10.) rendelet

Somberek Község Képviselő-testületének 5/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004(VII.10.)önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület önkormányzati rendelete gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
10/2004.(VII.10.) önkormányzati rendelet  Hatályos:2017-05-01 -tól


HÉSZ

 8/2012(V.12. Helyi Építési Szabályokról rendelet 2018. 09.19-től hatályos szerkezetben

8/2012.(V.12.) önkormányzati rendelet
a helyi építési szabályzatról

SOMBEREK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE
/SZERKEZETI TERV LEÍRÁS/

SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 8/2012.(V.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

SOMBEREK TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERVE

SZERKEZETI TERV LEÍRÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN / 2016.02.23-tól

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

8/2012.(v.12.)

 

SOMBEREK SZABÁLYOZÁSI TERVE

SomberekSzabTerv2500V2 Egységes 2016.03.23-tól Model

SomberekSzabTerv2500V3 2016.03.23-tól Model

SomberekSzabTerv10000Egységes 2016.03.23-tól Model

SomberekSzerkTervEgységes2016_02_23-tól Model

 

 

Önkormányzati rendelet a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről.  (8/2013.(IX.21.)

 

Somberek Község Önkormányzat   7/2014.(VIII.18) a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól bővebben

 


 

HELYI ADÓKRÓL

 

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 8/2004. (V.29.) számú önkormányzati rendelete. Hatályos: 2023. 01. 01
 

15/2022.(XII.2.) önkormányzati rendelet az önkormányzati helyi adókról szóló 8/2004.(V.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

12/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzati helyi adókról szóló 8/2004.(V.29.) számú önkormányzati rendelet módosítása

8/2004.(V.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

11/2013(XII.02.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 8/2004.(V.29.)önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2015.(XI.06.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 8/2004.(V.29.) rendelet módosításáról.

8/2004.(V.29.)önkormányzati rendelet a helyi adókról.

2016.01.01-től hatályos egységes szerkezetű rendelet    

              


KÖZBESZERZÉSI TERV

Közbeszerzési terv 2022.

Közbeszerzési terv 2016.


ZÁRSZÁMADÁS

8/2024(V.30.) zárszámadás az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

 2020.évi zárszámadás

2019. évi költségvetés IV.negyedévi módosítása

2019.évi költségvetés egységes szerkezetben

2018. évi zárszámadásról

2015.évi költségvetés végrehajtásáról 7/2016.(VI.01.)önkormányzati rendelet


SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII.12.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 5.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendeletea szociális ellátásokról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

Szociális ellátásról szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2020.(II.18.)önkormányzati rendelet

Somberek Község Képviselő-testületének 9/2020(XI.2.)önkormányzati rendelete Szociális célú tűzifa támogatásról

Szociális célú tüzifa támogatásról 10/2019.(II.09.)

Szociális ellátásokról szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet új egységes szerkezetben. Hatályos: 2019.02.22.

Szociális ellátásokról szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet

 2018. július 7-től

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület
Szociális ellátásokról  szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet hatályos:2018.04.01 -től

Somberek Község Képviselő-testületének 2/2018(III.29.)önkormányzati rendelete Szociális ellátásokról szóló 12/ 2013(XII.28.)számú rendelet módosításáról

Önkormányzati rendelet a szociális ellátásról  2014.01.01.  
12/2013.(XII.28) alaprendelet

Önkormányzati rendelet a szociális ellátásról, módosító 3/2015.(II.27.)

Önkormányzati rendelet a szociális ellátásról, módosító 8/2015(VII.06.)

A szociális ellátásról szóló 4/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet

12/2013.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

bővebben

 

Önkormányzati rendelet a szociális ellátásról

2016.04.01 -től egységes szerkezet

 

 

Önkormányzati rendelet 10/2016(XI.10.) Szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2016.11.11 -től

 

Somberek Község Képviselő-testületének 11/2017(VIII.2.)önkormányzati rendelete Szociális ellátásról szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelet módosításáról   Hatályos:2017-08-03 -tól

 

Szociális ellátásokról szóló 12/2013.(XII.28.)önkormányzati rendelete

Új egységes szerkezet 2017. augusztus 3-tól
 Somberek Község Önkormányzat 1_2014.(III.01.)önkormányzati rendelete a  2014. évi költségvetéséről
 

1. függelék 1_2014.(III.01.) rendelethez
1. melléklet 1_2014.(III.01.)rendelethez
2. függelék 1_2014.(III.01.) rendelethez
2.melléklet  1_2014.(III.01.)rendelethez
3. függelék 1_2014(III.01.)rendelethez
3.melléklet 1_2014.(III.01.)rendelethez
4. függelék 1_2014.(III.01.) rendelethez
4. melléklet 1_2014.(III.01.)rendelethez
5.melléklet 1_2014.(III.01.)rendelethez
6. melléklet 1_2014(III.01.) rendelethez
7. melléklet 1_2014(III.01.)rendelethez
8. melléklet 1_2014.(III.01.) rendelethez
9. melléklet 1_2014.(III.01.)rendelethez

10. melléklet 1_2014(III.01.) rendelethez
11. melléklet 1_2014(III.01.) rendelethez
12. melléklet 1_2014(III.01.) rendelethez
13. melléklet 1_2014.(III.01.)rendelethez
14. melléklet 1_2014.(III.01.) rendelethez
15. melléklet 1_2014.(III.01.) rendelethez
16. melléklet 1_2014(III.01.)rendelethez


SZMSZ

Somberek Község Képviselő-testületének 7/2023. (VI.2:) önkormányzati rendelete a szervezeti működési szabályzatról szóló 14/2014. (XII.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Képviselő-testületének 14/2014(XII.29.)önkormányzati rendelete Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Hatályos: 2022. 04. 02

SZMSZ módosításáról 11/2019.(XII.09.)

11/2019. (XII.09.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.29.)önkormányzati rendelet módosításáról

11_2019_1 fuggelék

11_2019_1_melleklet

11_2019_2_fugggelek

11_2019_2_melleklet

11_2019_3_melleklet
 

 

 

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2014. (XII.29.)rendelet
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
bővebben


14/2014. (XII.29.)rendelet
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról, egységes.

2016.03.01 -től bővebben

 

Somberek Község Képviselő-testületének 2/2017 (IV.7.)önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.29.)önkormányzati rendelet módosításáról  

Hatályos: 2017-06-01 -tól

 

Somberek Község Képviselő-testületének 14/2014(XII.29.)önkormányzati rendelete Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról / egységes

Hatályos: 2017-06-01 - 2017-06-11

 


KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 29.)  önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) a 2024. évi költségvetésről

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023.(V.30.) önkormányzati rendelete Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről. Hatályos: 2022. 12. 02.

14/2022.(XII.1) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.22.) számú rendelet módosításáról

2021.évi költségvetés végrehajtása

2021.évi költségvetés IV.negyedévi módosítása

11/2022.(IX.28) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.22.) számú rendelet módosításáról

2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről

2021.évi költségvetés I. félévi módosítása

2020. évi költségvetésének teljesítése, zárszámadás

2020. évi költségvetés IV. negyedévi módosító rendelet

2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.23.) rendelet

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2020(II.18.)önkormányzati rendelete Hatályos: 2020-12-08 -tól

2020.évi költségvetés módosítása

2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020(II.18.)számú önkormányzati rendelet

2019. évi költségvetésről

2019.évi Költségvetés egységes szerkezetben 2019.12.12-től

9/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosításáról

9_2019_1_melléklet

9_2019_2_melléklet

9_2019_3_melléklet

9_2019_4_melléklet

9_2019_5_melléklet
 

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2019(II.25.)önkormányzati rendelete Somberek Község 2019. évi költségvetéséről

2018. évi költségvetésről

2018. évi költségvetés 2019. 05.16-i állapot szerint

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2018(II.26.)önkormányzati rendelete 2018-.évi költségvetésről bővebben

2017. évi költségvetésről

 

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2017(II.28.)önkormányzati rendelete Somberek Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos:2018-05-23 -tól

bővebben

 

Somberek Község Képviselő-testületének 4/2018(V.22.)önkormányzati rendelete 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos:2018-05-23 -tól

bővebben

 

Somberek Község Képviselő-testületének 3/2018(V.22.)önkormányzati rendelete 2017.évi költségvetésről szóló 1/2017.(II. 28. )önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos:2018-05-23 -tól

bővebben

 

2016. évi költségvetésről

 

Somberek Község Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete Somberek Község 2016. évi költségvetéséről 
bővebben

Mellékletek és részletező táblázatok                                                     Somberek Község Önkormányzat 1 /2016. ( II.15.) önkormányzati költségvetési rendeletéhez   bővebben

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2016(II.15.)önkormányzati rendelete, 2016. 09.17-től hatályos szerkezete bövebben

 

Somberek Község Képviselő-testületének 1/2016(II.15.)önkormányzati rendelete Somberek Község 2016. évi költségvetéséről
Hatályos:2017-05-31 -tól

bövebben

 

2016. évi költségvetés végrehajtásáról:

Somberek Község Képviselő-testületének 10/2017(V.30.)önkormányzati rendelete Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos:2017-05-31 -tól

bővebben

 

Somberek Község Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2014. (XII.06.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III.01.) rendelete módosításáról
bővebben

Mellékletek Somberek Község Önkormányzat 11 /2014. (XII.6.) önkormányzati 2014. III n.évi rendelethez bővebben


SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról bővebben                      

Mellékletek és részletező táblázatok Somberek Község Önkormányzat 5/2015.(IV.24.) önkormányzati zárszámadási rendeletéhez    bővebben


Rendelet a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Rendelet a talajterhelési díjról (13/2005.(X.07.)

Sportrendelet / a sporttal kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről 6/2009.(IV.11)

Parkolási rendelet, a gépjármű-várakozóhelyekről 11/2009.(X.03.)

 

A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

14/2001.(XI.11.) bővebben

 


KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL

A Környezetvédelemről, egységes 13/2004.(VII.10.)

A  Környezetvédelemről 13/2004.(VII.10.)KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

A Környezetvédelmi Alapról 15/2004. (VII.10.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 7/2015. (V.08. )

Az anyakönyvi eljárásról 2/2011(IV.04..)


VÍZDÍJRÓL

Az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért, szennyvízelvezetésért és szennyvíztisztításért fizetendő díjról_egységes

(2010. június 1.) 7/2003.(V.03.)

 

 

A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL

 

A temetőkről és a temetkezésről 4/2023.(IV.27.) rendelet.