Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
   

ÁROP PÁLYÁZAT

Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyertes Pályázat

 

Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

Somberek Körjegyzőségénél az ÁROP- 1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projekt megvalósítása befejeződött, lezárult.

A Körjegyzőség szervezetfejlesztése 15 célterületen kínált tanácsokat, új lehetőségeket, fejlesztéseket. Továbbá pre-tanulmány elkészítése, Önkormányzati Nyilvántartó Rendszer kifejlesztése és beüzemelése és a dolgozók Projekt menedzsment képzése és záró tanulmány megírása valósult meg a projekt időtartama alatt.

A projekt költségeinek elszámolása, a projektben résztvevők munkájának értékelése és az eredmények bemutatása, elfogadtatása folyamatban van.

Somberek Körjegyzőség az eredmények megtartását további öt év fenntartási időszakra vállalta.

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105


Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu


 

   

  

 


Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

 

Somberek Körjegyzőségénél az ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projekt megvalósítása végén záró tanulmány került megírásra. 

Az összefoglaló tanulmány megírása segítette a projekt lezárását az eredmények értékelését, mérését. További jelentősége, hogy segítséget nyújtott a 15 célterület megvalósítása során felmerült problémák, hiányosságok, észrevételek összegzésére. Összefoglalásra kerültek benne a projekt tevékenységei, eseményei, az elvégzett munka és az elért eredmények egyaránt, illetve lehetőséget adott a szervezet fejlesztése kapcsán tett javaslatok összegzésére és iránymutatásként szolgáló kifejtésére.

A záró tanulmány megírásával és benyújtásával véget ért a szervezetfejlesztési tevékenység, a körjegyzőség megkezdheti korszerűbb működését a kínált lehetőségek, tapasztalatok és eredményeknek megfelelően.

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105

Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu

   
Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Önkormányzati Nyilvántartó Rendszer telepítése és beüzemelése történt meg.

A Sárkány Informatikai Zrt. Somberek Körjegyzőség részére Önkormányzati Nyilvántartó Rendszert fejlesztett ki, melynek alapja az ONR ügyviteli szoftver.

A rendszer fő moduljai:

·        Törzsadatok

·        Önkormányzat

·        Határozatok, Saját hatáskör

·        Rendszer menü: beállítások, jogosultság kezelés stb.

A szolgáltatás rendszertervvel és felhasználói kézikönyvvel egészül ki.

A rendszer célja, hogy segítse az önkormányzat munkájának lebonyolítását, a korszerű eszközök és módszerek bevezetését a hivatal működésébe és átlátható, rendezett dokumentációt segítsen elő.

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105

Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu

   
  Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

Somberek Körjegyzőség ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projektje további eseménnyel bővült.

A projekt kapcsán szükséges és kívánatos horizontális vállalásokhoz kapcsolódó események és szervezeti átalakítások kezdődtek meg és teljesültek a hivatal munkájának egyes részterületein. A környezeti és társadalmi fenntarthatósági vállalásokhoz kapcsolódóan fenntarthatósági képzésben vettek részt a hivatal munkavállalói, illetve a körjegyzőség dolgozói. Külön figyelmet szenteltünk a vezetők szemléletformálásának és a vezetői munkakörükből eredő feladatok és felelősségi körök meghatározásának. Továbbá a hivatal összes dolgozója megismerkedhetett a fenntarthatóság szerepével a hivatali munkában, a legfontosabb fenntarthatósági elvekkel és annak bevezetésének körülményeivel a körjegyzőség tekintetében. Somberek és a környező települések számára rendkívül fontosnak éreztük a környezetileg és társadalmilag is fenntartható településkép, identitástudat kialakítását, mivel lakóhelyünk megőrzése, az itt lakó emberek boldogulása szervezetünk egyik legfontosabb célja. A környezeti fenntarthatóság érvényesítése és a környezeti elvekkel és szerepekkel kapcsolatos tevékenységek ellátása érdekében a szervezet saját felelőst jelölt ki az oktatási, tényfeltáró és ellenőrzési feladatok ellátására valamint a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére. 

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105

Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu

   
Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

Somberek Körjegyzőség ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projektje további eseménnyel bővült.

A projekt kapcsán szükséges és kívánatos horizontális vállalásokhoz kapcsolódó események és szervezeti átalakítások kezdődtek meg és teljesültek a hivatal munkájának egyes részterületein.

Az esélyegyenlőségi szempontokhoz kapcsolódóan esélyegyenlőségi képzésben vettek részt a hivatal munkavállalói, illetve a körjegyzőség dolgozói.

Külön figyelmet szenteltünk a vezetők szemléletformálásának és a vezetői munkakörükből eredő feladatok és felelősségi körök meghatározásának. Továbbá a hivatal összes dolgozója megismerkedhetett az esélyegyenlőség szerepével a hivatali munkában, a legfontosabb esélyegyenlőségi elvekkel és annak bevezetésének körülményeivel a körjegyzőség tekintetében.

Az esélyegyenlőség érvényesítése és az esélyegyenlőségi tevékenység ellátása érdekében a szervezet saját felelőst jelölt ki az oktatási, tényfeltáró és ellenőrzési feladatok ellátására valamint az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésére. 

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105

Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu

   
Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

Somberek Körjegyzőségénél az ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projekt megvalósítása folyamatban van.

A projekt kapcsán szükséges és kívánatos horizontális vállalásokhoz kapcsolódó események és szervezeti átalakítások kezdődtek meg és teljesültek a hivatal munkájának egyes részterületein.

Az esélyegyenlőségi, környezeti fenntarthatósági és társadalmi fenntarthatósági területen folytatott tevékenység célja, hogy Somberek Körjegyzőség természeti környezete fenntartható legyen valamint társadalmi környezete is rendelkezzen a fenntarthatóság elvéhez kötődő tudással és ambícióval, illetve, hogy a hivatalban konkrét környezettudatosságra és az esélyegyenlőségre motiváló intézkedések történjenek és induljanak hasonló irányú saját kezdemények is. A körjegyzőség teljesíti a kitűzött célokat és a vállalásait a környezeti fenntarthatóság, az esélyegyenlőség és a társadalmi fenntarthatóság területén, melynek eredményeit a projekt vége után legalább 5 évig fenntartja.

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105

Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu

   
    

Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

Somberek Körjegyzőségénél az ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projekt megvalósítása folyamatban van.

A jelen fázisban a szervezetfejlesztés harmadik részletének megvalósítása fejeződött be 4 célterületen. A tanácsadás, fejlesztési tevékenység az alábbi területeken teljesült:

·        közbeszerzési eljárások lebonyolítása,

·        környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése,

·        a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa,

·        szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére.

 

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105

Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu

   
  


Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Önkormányzati Nyilvántartó Rendszer kifejlesztése történt meg.

A Sárkány Informatikai Zrt. Somberek Körjegyzőség részére Önkormányzati Nyilvántartó Rendszert fejlesztett ki, melynek alapja az ONR ügyviteli szoftver.

Megtörtént a konfiguráció-felmérés a szervezet informatikai helyzetéről, így a fejlesztők világos képet kaptak arról, hogy Somberek Körjegyzőség milyen informatikai felkészültséggel, milyen hardver és szoftver eszközökkel szolgálja Somberek és környező települések lakóit ügyeik intézésében.

A szoftver bemutatása és a helyi igények felmérése megvalósult. A dolgozók megismerhették a rendszer elemeit és működését, valamint javaslatokat tehettek a rendszer település specifikussá tételéhez és a helyi bevezetés folyamatához.

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105

Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu

   

    

Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

Somberek Körjegyzőség hivatalában az ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projekt megvalósítása folyamatban van.

Megtörtént a szervezetfejlesztés második részletének megvalósítása. A második részlet keretében az alábbi 4 célterület fejlesztése történt meg:

·                     rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása,

·                     a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata,

·                     új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása,

·                     pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása.

 

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105

Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu

   


Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

Somberek Körjegyzőségénél az ÁROP- 1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projekt megvalósítása folyamatban van.

A szervezet dolgozói Projektmenedzsment képzésben vesznek részt.

Somberek Község Önkormányzata megbízott egy, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált felnőttképzési intézményt, hogy a szervezet dolgozói részére Projektmenedzsment képzést tartson.

A képzés helyszíne: Somberek Körjegyzőség (7728 Kossuth Lajos u.111.)

A képzés célja:

A képzés ideje alatt folyamatos törekvés, hogy a dolgozók megértsék a projektszemlélet lényegét. Megismerjenek néhány, a gyakorlati munka szempontjából fontos technikát, a projektek eredményes vezetéséhez, a projektekben való részvételhez nélkülözhetetlen alapelvet és koncepciót. Megtanulnak néhány projekttervezési és irányítási technikát. Beosztottként képesek lesznek hatékonyabban közreműködni projektek kezdeményezésében, tervezésében és levezetésében.

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105

Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu

   

Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

Somberek Körjegyzőség az ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projekt megvalósítását megkezdte.

Megtörtént a szervezetfejlesztés első részletének megvalósítása. Az alábbi 7 célterületen történt meg a fejlesztés:

·                    általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében,

·                    a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében,

·                    ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása),

·                    az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása,

·                    az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe,

·                    a projekt szemlélet megerősítése,

·                    szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére.

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105

Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu

   


Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

 

Somberek Körjegyzőség az ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projektjéhez kapcsolódóan előzetes felmérést, pre-tanulmányt készítetett.

 

A körjegyzőség munkájának előzetes felmérése, az akadályozó tényezők feltérképezése, a dolgozók és a hivatal helyzetének kérdőíves módszerrel történő megállapítása a pre-tanulmány keretében megvalósításra került.

A pre-tanulmány segítséget nyújt a szervezet jelenlegi helyzetének feltárásában, valamint a szervezetfejlesztési tevékenység hangsúlyos területeinek meghatározásában, a szervezeti teljesítmény előzetes értékelésében. Továbbá jelentősége van a hivatali dolgozók munkakultúrájának, mentalitásának, munkamódszereinek vizsgálatában is.

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105

Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu

   
    


Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

Somberek Község Önkormányzata az ÁROP- 1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projekt megvalósítására, a szervezetfejlesztési tevékenység elnyerésére vonatkozóan (15célterületre) közbeszerzési eljárást bonyolított le.  

A megbízás Somberek Körjegyzőség fejlesztésének alábbi 15 területére vonatkozik:

·        általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében,

·        a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében,

·        ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása),

·        rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása,

·        az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása,

·        az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe,

·        a projekt szemlélet megerősítése,

·        a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata,

·        új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása,

·        közbeszerzési eljárások lebonyolítása,

·        környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése,

·        pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása,

·        szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére,

·        a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusának fejlesztése,

·        szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére.

A közbeszerzés keretében meghatározásra került a szoftverfejlesztést, a szoftver bemutatását és telepítését együttesen végző cég és a projektmenedzsment képzést tartó szervezet is.  

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105

Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu

   Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program – 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 13.382.320 Ft

A projekt célja Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése és működésének racionalizálása, az általa felügyelt intézmények, szervezetek felé döntésmechanizmus korszerűsítése, költséghatékonyság javítása, partnerség megerősítése.

Somberek Község Önkormányzata az ÁROP-1.A.2/A-2008-0228 azonosítószámú projekt keretében az új működési, szervezeti módszerek bevezetésével, ONR szoftver beszerzésével és az együttműködők számára biztosított képzésekkel kívánja elérni a folyamatok fejlesztését. A projekt célja az ügyfélközpontúság megteremtése a közszolgáltatások színvonalának növelése, a folyamatok egyszerűsítése és átláthatóságának biztosítása által.

Somberek Község Önkormányzata, 7728 Kossuth Lajos utca 111.
telefon: +36 (69) 338 121
fax: +36 (69) 338 121
email: korjegyzoseg@somberek.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft.

Cím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Telefon: 224-3100 Fax: 224-3105

Email: vati@vati.hu

www.nfu.hu www.nfu.hu/krpih    www.vati.hu

   

Szervezetfejlesztési tanulmányok 

1. általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében

2. a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében

3. ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása)

4. rendeletalkotási és vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása

7. az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása

8. az onkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe

12. a projekt szemlélet megerősítése

16. a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata

17. új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása

18. közbeszerzési eljárások lebonyolítása

19. környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése

20. pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása

21. szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére

22. a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

24. szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére

-előtanulmány

-zárótanulmány

Társadalmi fenntarthatóság

-Szervezeti felelősségi rendszer áttekinthető és naprakész közzététele - feladat meghatározások, szervezeti felelősségi rend

-Szervezeti felépítés, elérhetőségek

-Az érintettek bevonása a tervezésbe, a megvalósításba és az értékelésbe - részvételi terv

-A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS ÉS KOMPETENCIA RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA

-Tervszerű kompetencialapú képzések, felkészítések tartása-képzési terv

 

Esélyegyenlőség érvényesítése

-Somberek és Görcsönydoboka Községek Körjegyzőségének         Esélyegyenlőségi terve

-Esélyegyenlőségi képzés tematikája

-Kommunikációs tervek esélyegyenlőségi szempontjai

 

Környezeti fenntarthatóság 

-Zöld közbeszerzési kézikönyv (ajánlás)

-Tájékoztató a képzésekről

 

Számszerűsíthető eredmények 

-Számszerű eredmények teljesülése

 ugrás a tetejére