Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 

 

 

 

 

Tisztelt Látogató!

Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

Megtiszteltetésnek vesszük, hogy községünk felkeltette érdeklődését és ellátogatott honlapunkra. Reméljük, hogy az Önnek szükséges információkat megtalálja az oldalakon.


 

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

 

2024.ÉVI VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK


Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017. (IX.12.) önkormányzati rendeletének 5. §-ban foglaltak alapján, az alábbi hirdetmény kerül kihirdetésre:

H I R DE T M É N Y

Partnerségi egyeztetésről a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Somberek Község Önkormányzata a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően kívánja módosítani a településkép védelméről szóló 6/2018. (IX.4.) önkormányzati rendeletét.

Tájékoztatom a Tisztelt Partnereket, hogy a mellékelt módosító rendelet tervezetéhez kapcsolódóan kérdéseit, észrevételeit, javaslatait az alábbi módokon teheti meg:

lakossági fórum keretében személyesen jegyzőkönyvbe mondva, melynek helye és ideje: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal, 2024. március 11. 09:00 órakor, vagy

írásban, 2024. március 19. napjáig a következő elérhetőségeken:

e-mail-ben: korjegyzoseg@somberek.hu

postai úton: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal, 7728 Somberek, Kossuth Lajos u. 111.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

2024. március 4.

 

Csoboth Tamás s.k.

polgármester

 

 

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2024. (III. ….) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 6/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) - h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2016. évi LXXIV. törvény 11/B. § (1a) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2017. (IX.12.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek tájékoztatását követően, továbbá a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70/A. §-ban rögzített speciális eljárásrendnek megfelelően a következőket rendeli el:

1. §

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 6/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelete 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Hirdetmények, reklámok utasváró és kioszk tetején nem helyezhetők el, ezt meghaladóan a kioszk és utasváró teljes felülete felhasználható reklám közzétételére.”

2. §

Ez a rendelet 2024. március ….-án lép hatályba.

dr. Maul Zsolt      Csoboth Tamás

jegyző                  polgármester

 

Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül 2024. március …... napján kihirdetésre került.

 

Somberek, 2024. március …...

dr. Maul Zsolt

jegyző

 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2024. január 1-től hatályos módosulásával a helyi településképi rendelet felülvizsgálata vált indokolttá.

Az önkormányzati rendelet nem állapíthat meg az utcabútorok (utcabútor: az utasváró, a kioszk, a közművelődési célú hirdetőoszlop és az információs vagy más célú berendezés) létesítésére és azokon reklámok közzétételére vonatkozó törvényi és kormányrendelet által meghatározott előírásoknál szigorúbb szabályokat.

 

A hatályos rendelet 26. § (5) bekezdése szerint hirdetmények, reklámok utasváró és kioszk oldalfalain nem helyezhetők el. Ezzel szemben a településképi törvény végrehajtási rendeletének 3. § (1) bekezdése előírja, hogy utasváró tetején reklámhordozó, illetve reklámhordozót tartó berendezés nem helyezhető el, ezt meghaladóan az utasváró teljes felülete felhasználható reklám közzétételére.

 

A felettes jogszabálynak való megfelelés céljából a helyi rendelet 26. § (5) bekezdésének módosítása

indokolt.


 

Somberek Község Képviselő-testületének 16/2023.(XII.22.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

KÖRZETI MEGBÍZOTT ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE

KÖRZETI MEGBÍZOTT NEVE:
Gömzsik Dániel r. főtörzsőrmester
EMAIL CÍME: gomzsikd@baranya.police.hu, gomzsikdaniel@gmail.com
KMB SZOLGÁLATI MOBIL TELEFONSZÁMA: +36 20 319-8050
KMB MŰKÖDÉSI KÖRZETE: SOMBEREK, GÖRCSÖNYDOBOKA
KMB FOGADÓÓRA HELYE: SOMBEREKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
KMB FOGADÓÓRA IDŐPONTJA: MINDEN HÓNAP HARMADIK HETÉNEK SZERDAI NAPJÁN 10-12 ÓRÁIG


 

 


 

 

 


Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017. (IX.12.) önkormányzati rendeletének 5. §-ban foglaltak alapján, az alábbi hirdetmény kerül kihirdetésre:

 

 

H I R DE T M É N Y

Partnerségi egyeztetésről a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

 

Somberek Község Önkormányzata a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően kívánja módosítani a településkép védelméről szóló 6/2018. (IX.4.) önkormányzati rendeletét.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Partnereket, hogy a mellékelt módosító rendelet tervezetéhez kapcsolódóan kérdéseit, észrevételeit, javaslatait az alábbi módokon teheti meg:

 

1.      lakossági fórum keretében személyesen jegyzőkönyvbe mondva, melynek helye és ideje: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal,

 2023. szeptember 19. 09:00 órakor, vagy

 

2.      írásban, 2023. szeptember 27. napjáig a következő elérhetőségeken:

 

-         e-mail-ben: korjegyzoseg@somberek.hu

-         postai úton: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal,

 7728 Somberek, Kossuth Lajos u. 111.

 

Észrevételeiket előre is köszönjük!

 

2023. szeptember 14.

 

 

                                                                  Csoboth Tamás s.k.

                                                                  polgármester

 

 

 

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2023. (IX....) számú önkormányzati rendelete

 

a településkép védelméről szóló 6/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) - h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) számú Kormányrendelet 11. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2017. (IX.12.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1.      §

 

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 6/2018. (IX.4.) számú rendelete 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyedi építészeti követelmények)

„a) A külterületi táj építési hagyományaitól eltérő kialakítású épület nem építhető. A külterületi táj építési hagyományaihoz illeszkedő épület egyszerű tömegű, legalább 35, de legfeljebb 45 fok hajlásszögű magastetővel fedett. A tetőhéjalás nem lehet a környezetétől elütő színű, abba nem illeszkedő (pl.: kék, piros, illetve egyéb élénk színű), kialakítása során természetes tetőfedő anyagok (pl.: nád) is felhasználhatók.”

 

2.      §

 

Ez a rendelet 2023. szeptember …..-án lép hatályba.

 

dr. Maul Zsolt                                                                        Csoboth Tamás

jegyző                                                                                        polgármester

 

 

Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül 2023. szeptember …... napján kihirdetésre került.

 

 

Somberek, 2023. szeptember …...

 

                                                                                              dr. Maul Zsolt

                                                                                                          jegyző

 


Somberek Község Önkormányzat képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. §-ban foglaltak alapján kerül kihirdetésre az alábbi hirdetmény

 

HIRDETMÉNY

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRŐL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

 

Somberek Község Önkormányzata a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Korm.rendeletben leírtak szerint kívánja módosítani a településrendezési eszközeit, amelyek a következők:

-          Somberek településszerkezeti tervéről szóló 22/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat

-          a helyi építési szabályzatról szóló 8/2012. (V. 12.) önkormányzati rendelet

Az ehhez kapcsolódó eljárás az E-TÉR rendszerben folyik, ahol lehetőség van a partnerségi egyeztetésre.

A véleményét 2023. augusztus 13. napjáig töltheti fel a felületre.

Az E-TÉR felülete a következő oldalon érhető el:  

https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/fooldal

A véleményezéshez rendelkezni kell ügyfélkapuval és regisztrálni kell („IDM regisztráció magánszemélyként”). Az alábbi linken látható videó segíthet ebben:

https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet

Belépés után a bal felső sarokban lévő „Tájékoztatás” fület lenyitva válassza ki a „Területek, ahol a tervezéseket figyelemmel kísérem” lehetőséget. Ezen az oldalon az „Új tervkövetés” gombra kattintva érhető el a „Feliratkozás tervezés követésére” oldal, ahol a „Területegységek típusa” kiválasztása („Település”) után írható be „Somberek” neve.

További ismertető az E-TÉR használatához:

https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/e-ter_hasznalati_utmutato_telepulesi_0.pdf

A témában a Rendelet 6. §-a alapján lakossági fórumot is tartunk, amelyre 2023. augusztus 10-én 9:00 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal épületében (Somberek, Kossuth Lajos utca 111.)

A Rendelet előírásai alapján a lakossági fórumon személyesen jegyzőkönyve mondva, vagy a fórumot követő 8 napon belül írásban van lehetőség véleményezni a mellékelt tervezetet.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

 

                                                                                            Csoboth Tamás

                                                                                              polgármester

SOMBEREK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2023. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó megnyitás

 


 

TISZTELT LAKOSSÁG!

Az E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. Szolgáltatásainak kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre hálózaton. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településünkön gázszünet várható a következő időszakban:
2023-07-26. 13:00 - 17:00 –IG
FGSZ karbantartás miatt, a 100 m3/h , és feletti vásárolt kapacitású felhasználási helyeken a gázszolgáltatás szünetel.
 


 

H i r d e t m é n y

Csütörtök este szúnyoggyérítés lesz Sombereken!

Tisztelt Lakosság!


Tájékoztatom a Lakosságot, hogy az ANTIPEST-KÖRNYEZETHIGIÉNIAI Kft. egyedi önkormányzati megrendelésre, szúnyoggyérítést végez Somberek község belterületén.

Kijuttatás módja: földi melegköd
Alkalmazott irtószer neve DELTASECT PLUS 1,2 ULV szúnyogirtó szer
A munkavégzés kezdete: 2023.06.29. 19 óra 45 perctől
Pótnap (esőnap): 2023.06.30-07.01

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad! A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó víz-gyülemeket.


Somberek, 2023. június 27.

Tisztelettel:

dr. Maul Zsolt
jegyző

 

 

 

 

 

 

H i r d e t m é n y

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 3-i országgyűlési képviselő-választás és népszavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjai.

Somberek 001-es szám ú szavazókör: Művelődési Ház

1.     Komliné Holocsi Ildikó Somberek, Ady Endre utca 12.      - tag  

2.     Tóth Lászlóné Somberek, Kossuth Lajos utca 197.            - tag

3.     Illés Ferencné   Somberek, Dózsa György utca 31.            - tag

4.     Szekeresné Kohl Éva Somberek, Szabadság utca 3.           - tag

5.     Frischmanné László Jolán Somberek, Kossuth u. 92.         - tag

6.     Kadlecz Andrea Pomáz, Rákóczi utca 55.A.            - delegált tag

7.     Sebestyén Rita Budapest II. ker. Eszter utca 19.      - delegált tag

8.     Hehl Zoltán Somberek, Orgona utca 1.                    - delegált tag

HVI részéről jegyzőkönyvvezető: Herczeg-Friedrich Réka

Somberek 002-es számú szavazókör: Általános Iskola

1.     Millichné Lelkes Andrea Somberek, Rákóczi utca 25.         - tag

2.     Imre Bettina Somberek, Kossuth Lajos utca 222.                - tag

3.     Krémerné Kardos Hajnalka Somberek, Petőfi u 27.             - tag

4.     Égi Veronika Somberek, Kossuth Lajos utca 185.               - tag

5.     Illésné Hoff Anikó Somberek, Kossuth Lajos utca 90.         - tag

6.     Gyalus Adrienn Seregélyes, Öreghegy út 96.            - delegált tag

7.     Gyalus Márk Seregélyes, Öreghegy út 96.                - delegált tag

8.     Sáhó-Rittlinger Anita Somberek, Arany János u. 4. - delegált tag

 

HVI részéről jegyzőkönyvvezető: Szegvári Beáta

HVI vezető: dr. Maul Zsolt

HVI helyettes: Mátyás Márta

 


KÖZLEMÉNY

KORMÁNYABLAKBUSZ SOMBEREKEN

2022. MÁRCIUS 17.       2022. ÁPRILIS 14.       2022. MÁJUS 12.      2022. JÚNIUS 9.

13:15 - 14:10 óra között

Kormány döntése szerint a 2019. évtől kormányablak-feladatok ellátására kialakított mobilizált ügyfélszolgálatok viszik közelebb a kormányablakok által nyújtott szolgáltatásokat az állampolgárokhoz. Már a baranyai kistelepüléseken élők is igénybe vehetik a kormányablakbusz szolgáltatásait.

Magyarország kormánya számára kiemelten fontos, hogy az állammal kapcsolatos ügyeket mindenki egyszerűen, gyorsan, lakóhelyéhez közel tudja intézni. Ezt a célt szolgálja a Baranya Megyei Kormányhivatal kormányablakbusza is, ahol több mint 2500 ügykörben nyújthatnak be kérelmet, indíthatnak ügyet, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről az ügyfelek. Az ügyintézést tapasztalt kormányablak szakügyintéző, valamint települési ügysegéd segíti.

A kormányablakbuszban – a korábban már megszokott ügysegédi szolgáltatások mellett – lehetőség van például a személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu-regisztrációra is. A speciális járműben két munkaállomás, ezekhez kapcsolódóan beépített fényképezőgép, nyomtató és szkenner teszi lehetővé a helyben történő ügyintézést. A busz akadálymentesített, így mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.

A kormányablakbuszon bankkártyával történő fizetés biztosított, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy elkészült okmányok átvételére, illetve gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre továbbra is csak a kormányablakokban tudunk lehetőséget biztosítani.

 KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS MEGINDULÁSÁRÓL.

AZ ÜGY TÁRGYA: A Kamilla Gabona Mezőgazdasági Szövetkezet, mint öntözési közösség, öntözési tevékenységének előzetes vizsgálati eljárása és környezeti körzeti tervének jóváhagyása. bővebben

 

Közlemény a kérelmi dokumentáció kiegészítéséről.

 

Somberek Községházán ügyfélfogadási időben van lehetőség betekinteni a kérelembe és annak mellékleteibe.

    Baranya Megyei Kormányhivatal


Központi Háziorvosi Ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzata


 

„Útmenti keresztek 2021. évi támogatása”

 A Német Nemzetiségi Önkormányzat Somberek a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt , mint támogató szervezettől „Útmenti keresztek támogatására” 650.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A támogatott összegből a község legrégebbi keresztjének felújítása megtörtént.


 

H i r d e t m é n y

Közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VII.08.) önkormányzati rendelete szabályozza a közterületek elnevezését és házszámozás szabályait.

A hivatkozott rendelet 10.§(1) bek. értelmében : „A közterületen az ingatlanokat, épületeket, a beépítetlen telkeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. „

A (7)bek.szerint: „A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti házfalára, annak bejárat felőli részére az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.”

Kérjük a lakosságot, hogy fenti rendelkezések értelmében, - amennyiben házszámtábla nem található az ingatlanon, úgy azt pótolják-, annak érdekében, hogy pl. a „helyettesítő postás”, valamint az „ügyeletes orvosok” az érintett ingatlant megtalálják.

Somberek, 2022. január 4.

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
 


 

 

KÖZLEMÉNY

KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS MEGINDULÁSÁRÓL,

KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL

AZ ÜGY TÁRGYA: DOÓR-Baromfi Kft., Sombereki baromfitelep létesítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása. bővebben

KÖZLEMÉNY A KÉRELEM KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

bővebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Somberek Község Polgármestere, a nyári időszakban tapasztalt vízhiányra tekintettel 2021. június 22. napján elrendelt I. fokú vízkorlátozás visszavonásáról döntött.

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Somberek, 2021. október 21.

dr. Maul Zsolt
jegyző

 


 

 

 


H i r d e t m é n y

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az alábbi rendeleteit:

2020. évi költségvetésének teljesítése, zárszámadás,

2020. évi költségvetés IV. negyedévi módosító rendelet.

 

Somberek, 2021.május 28.

 

dr. Maul Zsolt s.k.

jegyző

 


H i r d e t m é n y

 

Somberek Község Önkormányzat Polgármesterétől

7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

 

Hirdetmény

 

Tisztelt sombereki lakosok, sombereki jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek!

 

Tekintettel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 26/B. §-ának módosulására, Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 6/2018 (IX.4.) számú önkormányzati rendeletének módosítása vált indokolttá.

 

A rendelet kiegészítésének eredményeként, a kihirdetést követően az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (együttesen: rendeltetésváltozás) is a Polgármester által lefolytatott településképi bejelentési eljárást von maga után.

 

A módosítás szóbeli ismertetésére - a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet szerinti - lakossági fórum keretén belül (tekintettel a járványhelyzetre) nem kerül sor.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Partnereket, hogy jelen hirdetmény közzétételét követő 8 napon belül írásos észrevétel tehető papír alapon a Polgármesternek címezve vagy e-mailben a korjegyzoseg@somberek.hu címen.

 

Jelen hirdetmény melléklete a módosító rendelet tervezete, valamint a jelenleg hatályos településkép védelméről szóló rendelet, melynek ötödik számú függeléke a településképi bejelentési eljárás megindításhoz szükséges kérelem-minta.

 

Somberek, 2021. február 19.

 

Csoboth Tamás s.k.

polgármester

 

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület
……/2021. (….) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 6/2018.(IX.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

 

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018.(IX.04.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről.

 


 

Hirdetmény

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az alábbi rendeleteit

Szociális célú tűzifa támogatásról szóló 9/2020.(XI.02.)önkormányzati rendelet

Köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 6/2014.(VII.19.)önkormányzati rendelet módosításáról

Luxusadóról szóló 4/2006.(IV.01.), valamint a 2/2008.(II.16.)önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

Somberek, 2020. november 2.


dr.Maul zsolt s.k.
jegyző
 


 

H i r d e t m é n y

Értesítjük a lakosságot, hogy a BAMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Somberek és Görcsönydoboka közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint legeltetett állatokra vonatkozóan – a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára -
 
2020. október 7-től október 27-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
 
A jelzett időszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni, valamint a község egész területén tilos bármely fajú állat legeltetése is.

 Somberek, 2020. október 7.
 Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal

 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról
 
Somberek Község Önkormányzata kiírja a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/21. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan
Pályázat benyújtása és határideje: https://bursa.emet.hu/palí/palybelep.aspx
A belépéshez regisztráció szükséges, akik regisztráltak, a régi jelszóval léphetnek be újra.
Az űrlapot kinyomtatva aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani november 5-ig.
Kötelező mellékletek:
felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás
igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők 1 főre jutó havi nettó jövedelméről, jövedelemnyilatkozat
Bővebb információ a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető.
 
Sombereki KÖH

 

 

 

 

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Somberek 0155/31 és 0155/32 helyrajzi számú területen lévő sertéstelep bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása. bővebben

KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS KIEGÉSZÍTÉSE

A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT ÖSSZEVONT DOKUMENTÁCIÓ


 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a KORMÁNYABLAK BUSZ
ügyfélfogadásáról


Kormányablak busz az alábbi időpontokban és helyszínen fogadja az ügyfeleket:

Július 30. csütörtök 13.15-14.10-ig
Augusztus 27. csütörtök 13.15-14.10-ig
Szeptember 24. csütörtök 13.15-14.10-ig
Október 22. csütörtök 13.15-14.10-ig
November 19. csütörtök 13.15-14.10-ig
December 17. csütörtök 13.15-14.10-ig

Kormányablakbuszban lehetőség van személyi igazolvánnyal, lakcímekkel, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu regisztrációra.


A szakügyintéző és az ügysegéd akadálymentesített buszban fogadja az ügyfeleket, akik befogadják a kérelmeket, szakmai segítséget nyújtanak. A buszban fényképfelvételre is lehetőség van.

Az ügyintézés helyszíne: az Önkormányzati Hivatal épülete előtt.Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal

 


 

Magyar Államkincstár Nyereményjátéka

1.  Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

Amennyiben gondoskodni szeretne gyermeke jövőjéről, és ezért Babakötvényt kíván vásárolni, akkor az Ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu) már otthonról is megnyithatja gyermeke részére az ehhez szükséges Kincstári Start-értékpapírszámlát.
A számla megnyitása és vezetése ingyenes, gyors és egyszerű.

Ráadásul, ha most, 2020. április 27. és június 30-a között teszi ezt meg, akkor Nyereményjátékunkban is részt vehet. A Nyereményjátékban 25 darab Kincstár által kibocsátott 100.000,- forint értékű, a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható Nyereményutalványt sorsolunk ki. A Nyereményjáték részletei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/8311/

További részletek: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas

 

2.  Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Nyisson értékpapírszámlát vagy Start-értékpapírszámlát Ügyfélkapun keresztül a Magyar Államkincstárban, vagy vásároljon állampapírt a Kincstár gyors és biztonságos elektronikus szolgáltatásainak (Mobil-és Webkincstár) Ügyfélkapun történő megigénylésével, a www.magyarorszag.hu -n.

Amennyiben 2020. április 27. – június 30. napja között teszi ezt meg, és friss pénzbefizetésből legalább 100.000 forint értékben megnöveli állampapír állományát, Ön is részt vehet nyereményjátékunkban. A Nyereményjátékban 25 darab Kincstár által kibocsátott 100.000,- forint értékű, a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható Nyereményutalványt sorsolunk ki. A Nyereményjátékról bővebben itt olvashat: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/8311/

 Somberek Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020(III.30.)önkormányzati rendelete
Településkép védelméről szóló 6/2018.(IX.04.)önkormányzati rendelet módosításáról


A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2017.(IX.12.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII.tv. (katasztrófavédelmi törvény) 46.§(4)bek. szerint „a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.)Korm.rendelet alapján Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotom meg:


1.§ A településkép védelméről szóló 6/2018.(IX.04.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.


2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csoboth Tamás          Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

  polgármester                                jegyző


Záradék:

Jelen rendelet Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon 2020. március 30-án 14.oo órakor kihirdetésre került.

Somberek, 2020. március 30.Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

jegyző


 

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

8-2/2020.szám

H i r d e t m é n y

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm.rendelet 8.§(5)bek. alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címeket:

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület új közterületet és házszámokat hozott létre:

- Horgász út 1, 2 házszám


Somberek, 2020. április 1.

Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna
jegyző
 


 

 

H i r d e t m é n y


Értesítjük a lakosságot, hogy a BAMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Somberek és Görcsönydoboka közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint legeltetett állatokra vonatkozóan – a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára -

2020. április 7-től április 27-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
A jelzett időszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni, valamint a község egész területén tilos bármely fajú állat legeltetése is.

Somberek, 2020. április 1.
Sombereki Közös Önkormányzati
Hivatal
 


 

 

 

KÉMÉNYSEPRÉS

30 PERC A CSALÁD BIZTONSÁGÁÉRT

Tisztelt Ügyfelünk!

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási területén – így Baranya megyében is – felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor. Ez a változás részben érinti az egylakásos ingatlanok kéménytulajdonosainak kérésére, egyeztetett időpontokban elvégzendő ellenőrzéseket és megrendeléseket is, amelyeket szervezetünk szintén megpróbál átütemezni, kivéve, ha az ellenőrzési időpont közös megváltoztatására már nincs lehetőség, vagy ha az ellenőrzés elvégzését halaszthatatlan fontosságú probléma indokolja.

 Nincs változás a műszaki vizsgálatokat, vagy üzemzavar elhárítást érintő megrendelések teljesítésében, és a kéményseprőipari nyilatkozatokhoz kötődő feladatok ellátásában.

Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérjük, hogy a személyes megjelenés előtt egyeztessenek időpontot a Baranya megyei ellátási csoport mobilszámán: +36 (70) 644 2203, illetve ügyintézésükhöz válasszák inkább a 1818 9-1-es telefonos, a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon regisztráció nélkül működő online, vagy más írásbeli (BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314.; kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu) csatornákat.

 A járvány miatt az általános udvariasság szabályai is megváltoztak. Szakembereink kerülik a kézfogást, és védőeszközökkel – szájmaszk, védőszemüveg, és kesztyű viselésével –, valamint sűrű kézmosással és kézfertőtlenítéssel védekeznek a vírus terjedése ellen. Baranya megyében a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei mellett, több szolgáltató végzi a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermékelvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát. Az egyes szolgáltatókra más-más eljárási szabályok vonatkozhatnak, amelyekről a szolgáltatók honlapjain tájékozódhatnak.

Aki bizonytalan, lakóhelye irányítószámának megadásával ezen a weboldalon ellenőrizze, ki a kéményseprője: https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat


Biztonságos online ügyintézés a helyi önkormányzatoknál

Az E-önkormányzat portál:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap településeink ügyfelei számára elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat biztosítja. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál. A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható. Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.


H i r d e t m é n y

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.,  a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.

 

A program indulása: 2020. március 2. (hétfő) napjától 2020. április 1. (szerda) napjáig tart.

 

A hirdetmény és az ahhoz kapcsolódó ingatlanlista az alábbi helyen érhető el:

 

https://epr.nfk.gov.hu/ oldal Dokumentumtár menüpont ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK almenüpontjában vagy IDE KATTINTVA elérhető, valamint a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető.

 

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal


 


 

Somberek Község Polgármesterétől
7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

612-2/2020.szám

Tisztelt Sombereki lakosok és Sombereki jogi személyek és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek!

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a sombereki 037/2 hrsz-ú ingatlanon található, mint a település hagyományát megőrző tanya épület a Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 6/2018.(IX.04.)önkormányzati rendelete 4.§-ában foglaltak szerintii eljárás keretében helyi védelembe veszi.

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 12/2017.(IX.12.)önkormányzati rendelet alapján
2020. március 4-én szerdán 10 órai kezdettel
lakossági fórumot szervez, ahol észrevétel tehető.

Tájékoztatom a partnereket, hogy a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásos észrevételt tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve vagy a korjegyzoseg@somberek.hu e.mail. címre elektronikus levélben.

Hirdetmény melléklete a védelembevételi eljárással érintett ingatlanra vonatkozó dokumentáció.

Somberek, 2020. február 25.
Csoboth Tamás s.k.
polgármester

Somberek HV kiegészítés 037-2
 


H i r d e t m é n y

A KSH tájékoztatja a lakosságot, hogy 2020-ban lakossági adatgyűjtést hajt végre

Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
A lakosság utazási szokásai témában.

Az összeírást a Statek kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.

A kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik.

Információ 30/80/200-766-os telefonszámon, illetve a

lakinfo@ksh.hu e.mail címen lehetséges.

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal


 

 

H i r d e t m é n y

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kéményseprőipari Tevékenységet ellátó igazgatósága tájékoztatása alapján értesítem Somberek községben a társasházban élő lakosokat, hogy a társasházakban a kéményseprő kérés nélkül érkezik és ingyen elvégzi az ellenőrzést.
Aki társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik.
A társasházak éves sormunkaterve Somberek településen Július 22-23-a.

Egyben tájékoztatom a lakosságot, hogy aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, annak a kéményseprés önkéntes és ingyenes. Előzetes időpont egyeztetés a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgálat, vagy a 1818-as telefonszámon a 9-es, 1-es mellékleten lehetséges.
Amennyiben a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése kötelesség, és ezért fizetni is kell.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.

Somberek, 2020. január 16.

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
 

 

HIRDETMÉNY

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a FOETUS-CAR NKft. kérelmére a Somberek 0270/12 hrsz-ú területre tervezett baromfitelepre vonatkozóan, előzetes vizsgálati hatósági eljárás indult.
Eljárás megindítása: 2019. 12.03.
A közlemény és annak mellékletei a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthetők.
Közhírré tétel időtartama: 21 nap

Somberek, 2019. 12. 03.


Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna s.k.
jegyző

 

 

H i r d e t m é n yÉrtesítjük a lakosságot, hogy a BAMKH Mohácsi Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Hivatala Somberek és Görcsönydoboka közigazgatási területén tartott kutyákra, macskákra, valamint legeltetett állatokra vonatkozóan – a rókák veszettség elleni immunizálásának időszakára -

2019. október 9-től október 30-ig


ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.


A jelzett időszakban az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni, valamint a község egész területén tilos bármely fajú állat legeltetése is.


Somberek, 2019. október 8.


Sombereki Közös Önkormányzati
Hivatal

 


Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sombereki Óvoda és Konyha

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. 08.15-ig (5 év)-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7728 Somberek, Rákóczi Ferenc utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezése szerinti munkaköre mellett vezeti az intézményt, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvényben (továbbiakban: Nkt.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm.rendeletben foglaltakra, biztosítja annak működését, költségvetésének betartását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

      Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,

     pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

     Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

     magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

     nem áll fenn a Nkt. 67.(2)bek. szerinti összeférhetetlenség

Elvárt kompetenciák:

      Jó szintű vezetői, szervezői készség, menedszeri szemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

     részletes szakmai önéletrajz

     vezetői program

     érvényes erkölcsi bizonyítvány

      személyes adatok kezelésére, továbbítására vonatkozó nyilatkozat

   nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak

 szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanusító munkáltatói igazolás

         végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna nyújt, a 69/338-121 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1317-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. [MB1] 

és

Elektronikus úton Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna részére a korjegyzoseg@somberek.hu E-mail címen keresztül

   Személyesen: , Baranya megye, 7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111. . [MB2] 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2019. június 19.

         www.somberek.hu honlapon - 2019. június 19.

         Önkormányzat hirdetőtábláján - 2019. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben az állást elnyerő pályázó nem az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti kinevezése az Nkt. 3.számú mellékletében feltüntetett, felsőfoku szakképestést igénylő munkakörbe történik. A pályázati anyagokat kérjük 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példány, melyből a mellékelteket 1 példányban) kérjük benyújtani. A pályázati határidőnél a postára adás idejét kell figyelembe venni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


LEGYÉL TE IS HONVÉD ALTISZT VÁLASZD A BÁTRAK ÚTJÁT!

bővebben 


 

 

HIRDETMÉNY

 

MINDEN, AMIT A KÉMÉNYSEPRÉSRŐL TUDNI KELL

Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.
• Online a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitöltésével:http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét.)
• E-mailben, a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre.
• Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve.
• Személyesen a Megyei Ellátási Csoport irodájában, hétfőnként 8-20, a hét többi munkanapján 8-14 óra között. Az ügyfélszolgálati pontok címeit itt találja: http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei
• A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon érik el az ügyfélszolgálatot.
Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, hogy az ország adott településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát. itt: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls
Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.
Tájékoztatjuk a sombereki társasházban élőket, hogy a társasházak sormunkaterve május 7-8-a.
Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.


H i r d e t m é n y


Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Somberek községben új közterület létesítéséről döntött a képviselő-testület.

A Petőfi utca folytatásaként a 0238/1 és a 0233/1 hrsz-ú önkormányzati út, valamint az arra rácsatlakozó 0233/2 hrsz-ú külterületi magánút a „Bári út” közterület nevet kapta.

Hatályba lépés: 2018. 10.01.Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője


 

H i r d e t m é n y

Értesítjük a lakosságot, hogy a körzeti megbízott rendőr a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban minden hónap első szerdáján délelőtt 10.oo-12.oo óráig ügyfélfogadást tart.


Lakossági felhívás

                                    Tisztelt sombereki lakosok!

A fogyasztóvédelmi Egyesület megkeresése alapján az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot:

Többször is előfordult, hogy bizonyos cégek, Kft-k jelentkeznek családoknál és javasolják, hogy hívjanak meg a lakásukra rokonokat, ismerősöket egy tájékoztatóra, ahol a cég emberei mutatnak be méregdrága, de rendkívül hatásosnak beállított egészségmegőrző készülékeket. A korábbi árubemutatók mintájára szervezett összejövetelek nagyon alkalmasak a résztvevők megtévesztésére. Vásárlásra is sor kerülhet, amellyel egyidőben szerződés aláírása is megtörténik. A szerződést nem olvassák el aláírás előtt, később derül ki, hogy más van leírva, mint amit szóban ismertettek. Emiatt legjobb elzárkózni az ilyen megkeresések elől.

Terjedőben van egy másik módszer is, amit felújítással, ill. gázszivárgást jelző készülék beépítésével kapcsolatban alkalmaznak. A cég képviselője megjelenik a fogyasztó lakásán, hogy felmérje a végzendő munkát. Egy kis területet ténylegesen fel is mérnek, majd a várható bekerülési összeg felét leszámlázzák felmérési díj címen. Ez nem előleg, még csak nem is foglaló, hanem az elvégzett munka díja, amit a fogyasztó akkor sem igényelhet vissza, ha eláll szerződéskötési szándékától.

Egyben nyomatékkal hívjuk fel a fogyasztók figyelmét arra, hogy bármely alkalommal egy szerződés aláírására csak akkor kerüljön sor, ha azt figyelmesen elolvasták és az mindenben megfelel a szóban elhangzottaknak illetve igényüknek. Egy aláírt szerződés érvénytelenségére a bíróság is csak akkor tud eljárni, ha törvénytelenséget állapít meg.

Az elmúlt időszakban több esetben fordult elő a fentiekben leírt visszaélés megyénkben, ezért kérjük, hogy tartózkodjanak a fenti megkeresésektől és azt jelezzék a Hivatalban. 

 

Somberek, 2018. június 18.

 

                                                                Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna      

                                                                Sombereki Közös Önkormányzati

                                                                              Hivatal jegyzője

 


Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvről és Településképi rendelet megalkotásáról.

(munkaközi tájékoztató)

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-án előzetes tájékoztatót tartott a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről.

A tervezettel kapcsolatos észrevételek figyelembe vételével a munkaközi anyag elkészült, ezért Somberek Község Önkormányzata ismételten lakossági fórum keretében tart tájékoztatást

Lakossági fórum helye: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal - Somberek,  Kossuth Lajos utca 111.

Lakossági fórum időpontja:      2018. április 24. kedd 17.oo óra   

Az elkészült, jóváhagyandó munkarészek (TAK, Településképi rendelet-tervezet) a www.somberek.hu honlapon, illetve a Közös önkormányzati Hivatalban megtekinthető.

Az Önkormányzat várja a Tisztelt Lakosság írásos javaslatait is Somberek településképét meghatározó és megőrizendő településrészekre, útszakaszokra, épületegyüttesekre, épületekre, építészeti elemekre és természeti értékekre vonatkozóan 2018. május 02. napjáig. (Lakossági fórum után 8 nappal)

 

A véleményezés, javaslat tétel módja: Somberek Község Önkormányzat Képviselő – Testületének a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályairól szóló 12/2017.(IX.12.)önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket papír alapon a polgármesternek címezve, Somberek Község Önkormányzat (7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.) címre történő megküldéssel, vagy elektronikus levélcímre küldéssel.

Jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget a Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésével, igy kérjük, hogy éljen észrevételezési lehetőségével.

Somberek, 2018. 04.12.

Csoboth Tamás s.k.

Somberek Község polgármestere

 

SOMBEREK KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

bővebben

 

SOMBEREK KÖZSÉG  HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE

bővebben  

 

SOMBEREK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL

A településképi véleményezési eljárás kérelme

bővebben

 

                                              


Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

74-8/2017


Hirdetmény


A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm.rendelet
8.§(5)bek alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett címeket:

Új cím: Somberek, József Attila utca 1/A
Megszűnt cím: Görcsönydoboka, Szent Flórián utca 15.
Görcsönydoboka, Szent Flórián utca 17.


Somberek, 2017.május 17.


Dr. Majorné Szabó Zsuzsanna
jegyző


TÁJÉKOZTATÓ

2016. július 1-el a katasztrófavédelem, mint kéményseprő-ipari szerv megkezdte tevékenységét.

A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával kapcsolatos változások az égéstermék-elvezetők (kémények) karbantartását, időszakos felülvizsgálatát is érintik. A jogszabályi változások értelmében kéményseprő-ipari tevékenységet lát el közfeladatként a katasztrófavédelem (kéményseprő-ipari szerv), kéményseprő-ipari szolgáltató, és az önkormányzattal szerződésben álló kéményseprő-ipari közszolgáltató (együtt: kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó).

Az égéstermék-elvezetők (kémények) ellenőrzésével, tisztításával, műszaki felülvizsgálatával és műszaki vizsgálatával kapcsolatos tudnivalókat a mellékelt tájékoztató kiadvány tartalmazza.

melléklet

 


 

 

ÜGYSEGÉD FOGADÓÓRÁJA

 

ÜGYSEGÉD:  ZÖLDÁG LÁSZLÓ, TEL: 06/70/492-3170

 

HELYE: Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal

7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 111.

IDEJE: MINDEN HÉT CSÜTÖRTÖK délután 13.15-13.45-ig

 

 


Lakástüzekkel kapcsolatos tűzmegelőzési tudnivalók

bővebben


Lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos tudnivalók

bővebben


Épületek elektromos hálózat felülvizsgálatának jelentősége, és az elektromosság által okozott tüzek megelőzése

bővebben


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

bővebben


 VADÁSZTERÜLETEK HATÁRÁRA AJÁNLÁS

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

bővebben

 


Kéménytüzek megelőzésével kapcsolatos 
tájékoztató  bővebben
 

A DRV Zrt. közleménye a trükkös csalókkal kapcsolatban: A DRV Zrt. munkatársain a fogyasztókat érintő munkák során

- fényképes igazolvánnyal tudják igazolni magukat,  

- soha nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen végzett munkáért;

- soha nem akarnak bemenni a házba, kivétel, ha vízmérő a házban található (mellékmérő), illetve ha előzetesen egyeztetett időpontban a fogyasztó kérésére már megjavított belső hálózati meghibásodást kell kivizsgálnunk csatornadíj jóváírás miatt;

- egységes munkaruhát viselnek, valamint a céges gépjárművek el vannak látva a társaság logójával.

bővebben


  

  


 

                                                                                   

 
   
 

KÖZÉRDEKŰ

Orvosi     rendelő   338-124
Gyógyszertár    338-361
Polgármesteri Hivatal

  338-121

Takarék   338-127
Posta   338-112
Általános    Iskola   338-126
Óvoda   338-133
Műv.Ház   338-134

06203191110

Szociális Otthon    338-114
Caritas Központ Somberek   538-034
Plébánia   338-119

 
 
Kezdőlap

 

Település bemutatása

Önkormányzat
Rendeletek
Intézmények

Kultúra-Sport, szabadidő

Partnertelepülések
Látnivalók
Galéria
Hasznos linkek

Kapcsolat

eMagyarország Pont


SÁIÓ ÉS AMI

SOMBEREKI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SULIÚJSÁG

 

 

 

TAK

SOMBEREK KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE


 


 

 

 

 

Elektronikus ügyintézés

Helyi  önkormányzati rendeletek

Testvértelepülési találkozás Jókán