Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
   

Ügyintézés

 

ELEKTRONIKUSAN INTÉZHETŐ ÜGYEK

ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL

Hivatalban használatos nyomtatványok

Adóhatósági nyomtatványok

 

 

Adó túlfizetés visszautalás kérés

Adó-és értékbizonyítvány kérés

Adóigazolás kérés

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó bevallás

Magánszemélyek kommunális adójáról bejelentés

Meghatalmazás adóügyekben

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás

 

 

Anyakönyvi kivonat iránti kérelem

Hagyatéki ügyben adatszolgáltatás

Nyilatkozat öröklésre jogosultakról

 

 

 

Szociális és gyermekvédelmi ügyekben használatos nyomtatványok

Lakáscélú támogatás (lakásszerzés)
Szociális étkezés igénylésének nyomtatványai (szocétkezés)

 

Jövedelemfüggő támogatások:

Lakhatási támogatás (közműköltségekhez támogatás)
Rendkívüli települési támogatás (szülési, temetési, eseti támogatás)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

Mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesüléséhez hatósági bizonyítvány kérelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ugrás a tetejére

 

 
   
 

KÖZÉRDEKŰ

Orvosi     rendelő   338-124
Gyógyszertár    338-361
Polgármesteri Hivatal

  338-121

Takarék   338-127
Posta   338-112
Általános    Iskola   338-126
Óvoda   338-133
Műv.Ház   338-134
Szociális Otthon    338-114
Caritas Központ Somberek   538-034
Plébánia   338-119