Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
 
 
   

Jóka /Szlovákia

www.jelka.sk

A történelem malmai lassan, biztosan és olykor kegyetlenül  gátlástalanul orölnek. Ez utóbbi történt a II. világháború befejeztével, amikor védtelen embereket akaratuk ellenére kiragadtak szüloföldjükrol és idegen tájakra kényszerítették oket. Mintapélda erre Jóka és Somberek községek esete. Sok-sok családot telepítettek át Jókáról a magyarországi Somberekre az onnan kitoloncolt német ajkú lakosok szálláshelyére. Gyötrelem volt ez a jókai és az akkori sombereki lakosok számára.

Teltek múltak az évek. Az elso úgymond tapogatózó kapcsolatkialakítás 1993-ban indult el a két település között Németh Lajosné és Michelisz Ferenc közreműködésével. Az ún. Községek közötti hivatalos kapcsolatteremtés 1995-re datálható. Ettől kezdődően csaknem évente találkozott Jóka és Somberek. Bizony nem volt ritkaság, hogy az otthoniak és az itthoniak összetalálkozásakor az emlékezetes és öröm könnyei is kicsordultak. A jókai  itthoniak fentebb családias fogadtatásra találtak az otthoni  somberekiekkel.

Célunk e meghitt, alkotó kapcsolatok ápolása Sombereken és Jókán.

 

 

 

 

 

Közel 60 évvel ezelőtt a mélyen legyökerezett jókai fák egy részét átültették egy másik földbe, melynek talaja más volt, mint a jókai  megszokott föld. A nagy lombkoronájú fákkal együtt a fiatal csemetéket is új földbe kényszerítették. A két föld közti távolság csaknem 300 km volt. A fiatal csemeték könnyebben átvészelték a környezetváltozást. Nem csoda, hiszen gyökereik még csak hajszálgyökerek voltak. Ok gyorsabban megéledtek. A nagy fákat azonban csak úgy tudták kiásni az anyaföldből, hogy vezérgyökereik megsérültek. A szerencsésebbek megkapaszkodtak az új talajban, de sajnos voltak olyanok is, melyek kiszáradtak vagy hosszú  hosszú éveken át sínylődtek.

Mi, anyaföldiek, nem azért említjük ezt, hogy újabban felhántorgassuk a múltbeli átültetést. Hanem azért, hogy tanuljunk mindannyian belőle, kik most itt vagyunk, és semmi áron ne engedjük, hogy valami hasonló dolog még egyszer megismétlődjék.

Örülünk, hogy a szeretet gyökerei kötik össze a két települést és nem a gazdagság avagy a pénz. Mint az író mondja, mi nem a pénzért kötöttünk házasságot, hanem azért, hogy az együvétartozás és szeretet gyökereit öntözzük.

 

Így könnyű a mi dolgunk. Ne feledjük, mindig tudjuk, hogy együvétartozunk.

Amit Isten egybeköt, azt hatalom és gyűlölet szét nem választhatja.

Szeressük és tiszteljük egymást.

Isten minket úgy segéljen.

 

Farkas Imre

Jóka polgármestere

ugrás a tetejére

 

 
   
 

KÖZÉRDEKŰ

Orvosi     rendelő   338-124
Védőnő   338-122
Gyógyszertár    338-361
Polgármesteri Hivatal

  338-121

Takarék   338-127
Posta   338-112
Általános    Iskola   338-126
Óvoda   338-133
Műv.Ház   338-134
Szociális Otthon    338-114
Caritas Központ Somberek   538-034
Plébánia   338-119