Sok szeretettel köszöntjük Somberek Község Honlapján!

 
 
 
 
 

 

 

Támop 3.1.4. 

 

A pályázatról

A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és tagintézményeiben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0185

Az Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében iskolánk egy közoktatási projektben vesz részt.

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához.

A nyertes pályázat alapvető változásokat hoz intézményünkbe a 2009/2010-es tanévben és az azt követő öt évben. Ez alatt az idő alatt alapvetően átalakul iskolánk. A változás nem a tananyagot érinti, hanem új oktatás- és tanulásszervezési eljárások bevezetését eredményezi, amelyek hozzájárulnak az alkalmazóképes tudás megszerzéséhez. Ennek eredményeképpen tanulóink jobban teljesíthetnek az országos méréseken, felvételiken és általában jobban megállhatják helyüket a középiskolákban, az életben.

Az idei tanévben az 1-2. és az 5-6. osztályt érinti alapvetően a változás, ám pozitív hatásait minden osztályunk érzékelheti. Kiszélesedik kínálatunk a tanórán kívüli tevékenységek tekintetében.

A pályázat kötelezően előírja a szövegértés-szövegalkotás és a matematika, illetve egy választott kompetencia területen a kompetencia alapú programcsomag bevezetését, egy műveltségterületen a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását.
Egy témahét, egy három hetet meghaladó projekt megszervezése, moduláris oktatási program megtervezése, az infokommunikációs technológiák alkalmazása, és a tantárgytömbösített oktatás bevezetése szintén kötelező elem. A sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulóink minél sikeresebb felzárkóztatása is kiemelt feladat. Egy más intézmény által kifejlesztett, kipróbált „jó gyakorlat” adaptálására, és egy saját innováció megvalósítására is felkészülünk.

Az új feladatok sikeres elvégzéséhez tantestületünk pedagógiai és módszertani továbbképzéseken szerzi meg ismereteit, továbbá tanácsadók segítik szakszerű munkájukat.

Feladataink a következőképpen oszlanak meg:

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS (A-modul) kulcskompetencia területen a kompetencia  alapú oktatási programcsomag bevezetése – 1. évfolyamon – Kohlné Engert Klára

MATEMATIKA (A-modul) kulcskompetencia területen a  kompetencia alapú oktatási programcsomag  bevezetése
2.évfolyamon – Lichtmesz Éva

ÉLETPÁLYA ÉPÍTÉSE (B-modul)
6.osztályban: Lichtmeszné Solt Erika

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA
Természetismeret 5. osztály
Lichtmeszné Solt Erika

TÉMAHÉT
Fogápolás: Lichtmesz Éva

MODULÁRIS OKTATÁSI PROGRAM MEGSZERVEZÉSE
Hoffmann Ádámné

3 HETET MEGHALADÓ PROJEKT
Advent-karácsony: Kohlné Engert Klára

TANTÁRGYTÖMBÖSÍTÉS
7-8. osztályban II. félévben: matematika tantárgyból
Szauer Ádámné

 

 

 
   
 
Az iskola dolgozói

Az iskola tanulói

Rendezvények
Versenyeredmények
Támop 3.1.4
Képek